2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:00

Inget nytt från Nilsson

UTBILDNING: Svar till Yvonne Nilsson,S

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Yvonne Nilsson, inleder sitt svar på min insändare med att bedyra att struktur och ordning präglar hennes sätt att arbeta – till och med hennes närmaste kollega i Barn- och utbildningsnämnden, Lars Hultkrantz efterlyste just ordning och reda vid det senaste Kommunfullmäktigesammanträdet och de Moderata ledamöterna har gjort det samma i åratal.

Jag är av den uppfattningen att om man gör som man alltid har gjort, får man det man alltid har fått och det tycker jag beskriver ledarskapet i Barn- och utbildningsnämnden på ett bra sätt. Nilsson frågar vad det är jag vill pröva och det berättar jag gärna - t.ex. tycker jag att den förstudie som just nu genomförs med syftet att identifiera vilka attityder elever, föräldrar, lärare, politiker och andra Karlskogabor har till skola och utbildning och i vilken mån dessa påverkar skolresultaten är ett utmärkt exempel på att tänka nytt. Ett annat exempel är det fantastiska arbete som görs på Bråtenskolan med olika framåtsyftande projekt helt i tiden.

Problemet är bara det att inget nytänkande kommer från ordförande Nilsson utan i de ovanstående fallen är det andra aktörer som har förmågan att lyfta blicken. Nilsson säger vidare att lyhördhet och förmågan att lyssna och ta till sig information är positiva egenskaper men vad är det då som hindrar nämndens ordförande att förstå att situationen i Karlskogas skolor är akut. Att då försöka att lyfta frågor som på sikt kan leda till bättre resultat duger helt enkelt inte. Våra barn har inte den tiden, det är här och nu som det finns en möjlighet att påverka och på så sätt ge eleverna den start de är värda och som gör en så stor skillnad i resten av livet. Jag är i högsta grad medveten om att det finns en mängd medarbetare i verksamheterna som gör ett otroligt jobb och det är jag alltid noga med att poängtera men upprepar det jag skrev i min förra insändare – det är Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Yvonne Nilsson, som bär det politiska huvudansvaret för skolresultaten i Karlskoga och utan en vilja att acceptera ett tufft nuläge men samtidigt med ett öppet sinne våga tänka nytt är jag rädd att vi har en lång resa framför oss.

Tony Ring (M)

Oppositionsråd Karlskoga och förälder

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Yvonne Nilsson, inleder sitt svar på min insändare med att bedyra att struktur och ordning präglar hennes sätt att arbeta – till och med hennes närmaste kollega i Barn- och utbildningsnämnden, Lars Hultkrantz efterlyste just ordning och reda vid det senaste Kommunfullmäktigesammanträdet och de Moderata ledamöterna har gjort det samma i åratal.

Jag är av den uppfattningen att om man gör som man alltid har gjort, får man det man alltid har fått och det tycker jag beskriver ledarskapet i Barn- och utbildningsnämnden på ett bra sätt. Nilsson frågar vad det är jag vill pröva och det berättar jag gärna - t.ex. tycker jag att den förstudie som just nu genomförs med syftet att identifiera vilka attityder elever, föräldrar, lärare, politiker och andra Karlskogabor har till skola och utbildning och i vilken mån dessa påverkar skolresultaten är ett utmärkt exempel på att tänka nytt. Ett annat exempel är det fantastiska arbete som görs på Bråtenskolan med olika framåtsyftande projekt helt i tiden.

Problemet är bara det att inget nytänkande kommer från ordförande Nilsson utan i de ovanstående fallen är det andra aktörer som har förmågan att lyfta blicken. Nilsson säger vidare att lyhördhet och förmågan att lyssna och ta till sig information är positiva egenskaper men vad är det då som hindrar nämndens ordförande att förstå att situationen i Karlskogas skolor är akut. Att då försöka att lyfta frågor som på sikt kan leda till bättre resultat duger helt enkelt inte. Våra barn har inte den tiden, det är här och nu som det finns en möjlighet att påverka och på så sätt ge eleverna den start de är värda och som gör en så stor skillnad i resten av livet. Jag är i högsta grad medveten om att det finns en mängd medarbetare i verksamheterna som gör ett otroligt jobb och det är jag alltid noga med att poängtera men upprepar det jag skrev i min förra insändare – det är Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Yvonne Nilsson, som bär det politiska huvudansvaret för skolresultaten i Karlskoga och utan en vilja att acceptera ett tufft nuläge men samtidigt med ett öppet sinne våga tänka nytt är jag rädd att vi har en lång resa framför oss.

Tony Ring (M)

Oppositionsråd Karlskoga och förälder

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.