2015-10-22 06:00

2015-10-22 06:00

Fick inte det svar jag önskade

I samband med Kommunfullmäktiges sammanträde förra veckan överraskade Barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande, Lars Hultkrantz, i positiv bemärkelse när han initierade ett nytt sätt att samarbeta som förhoppningsvis kan ge bättre förutsättningar för nämnden att lösa de stora utmaningar som skolorna i Karlskoga står inför. För att citera Hultkrantz så behövs mer ordning och reda vilket inte minst turerna kring den regelvidrigt införda taxeändringen visar med all tydlighet.

Jag ställde då en rak fråga till nämndens ordförande, Yvonne Nilsson, om huruvida hon delade Hultkrantz tankar om ett nytt, bättre arbetssätt men svaret jag fick var inte det jag önskade. Istället för att ta vara på inviten i positiv riktning ägnade Nilsson svaret åt att kommentera den senaste nationella skolrankingen och förklara varför man inte fäste så stor vikt vid det dåliga resultatet. Trots att Lärarförbundets ranking bara är en rapport av många så visar även den att skolresultaten i Karlskoga inte håller måtten. Jag är väl medveten om vilka kriterier som formar rapporten men att bortse från den kunskap rapporten kan ge anser jag vara helt obegripligt. Skolansvariga i Karlskoga lägger alldeles för mycket energi på bortförklaringar och undanflykter och det tror jag är en stor orsak till att det ter sig så otroligt svårt att få till en bättre utveckling av skolresultaten. Min önskan är att man från och med nu erkänner och accepterar att vi har ett dåligt läge men att vi gemensamt måste göra allt som står i vår makt för att våga prova andra vägar, hitta nya möjligheter och förstå att det arbetssätt som präglat Barn- och utbildningsnämnden under allt för många år inte kommer att leda till den förändring som våra barn är värda. Jag är helt övertygad om att Moderaternas representanter i Barn- och utbildningsnämnden mer än gärna tar emot Hultkrantz utsträckta hand, frågan är om den som bär det politiska huvudansvaret för skolresultaten i Karlskoga, Yvonne Nilsson, har förmågan och modet att tänka nytt?

Tony Ring (M), Oppositionsråd Karlskoga och förälder

I samband med Kommunfullmäktiges sammanträde förra veckan överraskade Barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande, Lars Hultkrantz, i positiv bemärkelse när han initierade ett nytt sätt att samarbeta som förhoppningsvis kan ge bättre förutsättningar för nämnden att lösa de stora utmaningar som skolorna i Karlskoga står inför. För att citera Hultkrantz så behövs mer ordning och reda vilket inte minst turerna kring den regelvidrigt införda taxeändringen visar med all tydlighet.

Jag ställde då en rak fråga till nämndens ordförande, Yvonne Nilsson, om huruvida hon delade Hultkrantz tankar om ett nytt, bättre arbetssätt men svaret jag fick var inte det jag önskade. Istället för att ta vara på inviten i positiv riktning ägnade Nilsson svaret åt att kommentera den senaste nationella skolrankingen och förklara varför man inte fäste så stor vikt vid det dåliga resultatet. Trots att Lärarförbundets ranking bara är en rapport av många så visar även den att skolresultaten i Karlskoga inte håller måtten. Jag är väl medveten om vilka kriterier som formar rapporten men att bortse från den kunskap rapporten kan ge anser jag vara helt obegripligt. Skolansvariga i Karlskoga lägger alldeles för mycket energi på bortförklaringar och undanflykter och det tror jag är en stor orsak till att det ter sig så otroligt svårt att få till en bättre utveckling av skolresultaten. Min önskan är att man från och med nu erkänner och accepterar att vi har ett dåligt läge men att vi gemensamt måste göra allt som står i vår makt för att våga prova andra vägar, hitta nya möjligheter och förstå att det arbetssätt som präglat Barn- och utbildningsnämnden under allt för många år inte kommer att leda till den förändring som våra barn är värda. Jag är helt övertygad om att Moderaternas representanter i Barn- och utbildningsnämnden mer än gärna tar emot Hultkrantz utsträckta hand, frågan är om den som bär det politiska huvudansvaret för skolresultaten i Karlskoga, Yvonne Nilsson, har förmågan och modet att tänka nytt?

Tony Ring (M), Oppositionsråd Karlskoga och förälder

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.