2015-10-20 06:00

2015-10-20 06:00

Vi väljer att investera

SVAR TILL KRISTERSSON OCH SVANTESSON:: Satsar på jobb, skola, klimat och välfärd

Efter åtta år av nedskärningar har vi äntligen en socialdemokratiskt ledd regering, som väljer att investera i jobb, skola, klimat och välfärd.

Moderaterna Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson vill istället fortsätta en politik med sänkta skatter som svar på Sveriges utmaningar. Till och med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg dömde ut fortsatta skattesänkningar under valrörelsen 2014 och hävdade att vi de kommande åren kommer behöva höja skatter för att klara välfärden.

Det är bra att Moderaterna nu vaknat till och erkänner att arbetslösheten bland unga och utrikes födda existerar. Vi är också glada att Moderaterna nu delar vår slutsats att bristande gymnasiekompetens är en grundläggande orsak till problemet. Arbetslösheten är ojämnt fördelad och särskilt hög är den bland personer utan gymnasieutbildning eller de med kort vistelsetid i Sverige. Därför investerar regeringen nu 1,3 miljarder i nya utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Det är nödvändigt att människor får den kunskap och kompetens som efterfrågas för att de ska kunna ta de jobb som finns.

Samtidigt investerar regeringen 5,5 miljarder i bostadssatsningar. En oerhört viktig investering i ett Sverige där bostadsbyggandet har avstannat. Samtidigt som det skapar direkta jobb så skapar det möjligheter för människor att röra sig dit jobb och utbildning finns. Moderaterna föreslår i sin budget en nedskärning på 5 miljarder i bostadssatsningar, något som kommer slå hårt mot alla de som är beroende av att det byggs fler billiga hyresrätter.

Efter ett års förnyelsearbete presenterar nu Moderaterna förstajobbet-avdraget som ska bryta det nya utanförskapet – i verkligheten ett sjätte jobbskatteavdrag med nytt namn. När Moderaterna lämnade regeringsmakten efter åtta år var arbetslösheten högre än när de tillträdde. Att då säga sig vilja minska arbetslösheten med ytterligare jobbskatteavdrag är inte trovärdigt.

Det stämmer att vi harmoniserar arbetsgivaravgiften för alla. Resultatet av Moderaternas subvention är tydlig: nedsättningen var dyr och ineffektiv – varje nytt jobb har kostat fyra gånger den genomsnittliga anställningskostnaden för en 19-15 åring. I stället säkerhetsställer vi att unga och arbetslösa som inte har fullföljt gymnasiet får möjlighet att studera på Komvux eller folkhögskola för att slutföra studierna. Att som Moderaterna föreslå sänkt anslag till vuxenutbildningen på närmare en halv miljard samt sänka lönerna för de längst från arbetsmarknaden är inte hållbar. Det ökar samhällsklyftorna och försvårar integration.

Det slutar inte där. I sin budget föreslår Moderaterna stora besparingar i sjukvården, skolan och kommunerna. Det samtidigt som vårdens anställda går på knäna, skolresultaten sjunker och vi står mitt i den värsta flyktingkatastrofen i modern tid.

Socialdemokratin är fortsatt garantin för ordning och reda i de offentliga finanserna, samtidigt som vi investerar i Sverige. Det gör vi med en orubblig tro på utbildningens kraft för att lyfta människan socialt, ekonomiskt och kulturellt. Så skapar vi ett bättre Sverige för alla.

Matilda Ernkrans (S)

riksdagsledamot Örebro län

Lennart Axelsson (S)

riksdagsledamot Örebro län

Eva-Lena Jansson (S)

riksdagsledamot Örebro län

Håkan Bergman (S)

riksdagsledamot Örebro län

Efter åtta år av nedskärningar har vi äntligen en socialdemokratiskt ledd regering, som väljer att investera i jobb, skola, klimat och välfärd.

Moderaterna Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson vill istället fortsätta en politik med sänkta skatter som svar på Sveriges utmaningar. Till och med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg dömde ut fortsatta skattesänkningar under valrörelsen 2014 och hävdade att vi de kommande åren kommer behöva höja skatter för att klara välfärden.

Det är bra att Moderaterna nu vaknat till och erkänner att arbetslösheten bland unga och utrikes födda existerar. Vi är också glada att Moderaterna nu delar vår slutsats att bristande gymnasiekompetens är en grundläggande orsak till problemet. Arbetslösheten är ojämnt fördelad och särskilt hög är den bland personer utan gymnasieutbildning eller de med kort vistelsetid i Sverige. Därför investerar regeringen nu 1,3 miljarder i nya utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Det är nödvändigt att människor får den kunskap och kompetens som efterfrågas för att de ska kunna ta de jobb som finns.

Samtidigt investerar regeringen 5,5 miljarder i bostadssatsningar. En oerhört viktig investering i ett Sverige där bostadsbyggandet har avstannat. Samtidigt som det skapar direkta jobb så skapar det möjligheter för människor att röra sig dit jobb och utbildning finns. Moderaterna föreslår i sin budget en nedskärning på 5 miljarder i bostadssatsningar, något som kommer slå hårt mot alla de som är beroende av att det byggs fler billiga hyresrätter.

Efter ett års förnyelsearbete presenterar nu Moderaterna förstajobbet-avdraget som ska bryta det nya utanförskapet – i verkligheten ett sjätte jobbskatteavdrag med nytt namn. När Moderaterna lämnade regeringsmakten efter åtta år var arbetslösheten högre än när de tillträdde. Att då säga sig vilja minska arbetslösheten med ytterligare jobbskatteavdrag är inte trovärdigt.

Det stämmer att vi harmoniserar arbetsgivaravgiften för alla. Resultatet av Moderaternas subvention är tydlig: nedsättningen var dyr och ineffektiv – varje nytt jobb har kostat fyra gånger den genomsnittliga anställningskostnaden för en 19-15 åring. I stället säkerhetsställer vi att unga och arbetslösa som inte har fullföljt gymnasiet får möjlighet att studera på Komvux eller folkhögskola för att slutföra studierna. Att som Moderaterna föreslå sänkt anslag till vuxenutbildningen på närmare en halv miljard samt sänka lönerna för de längst från arbetsmarknaden är inte hållbar. Det ökar samhällsklyftorna och försvårar integration.

Det slutar inte där. I sin budget föreslår Moderaterna stora besparingar i sjukvården, skolan och kommunerna. Det samtidigt som vårdens anställda går på knäna, skolresultaten sjunker och vi står mitt i den värsta flyktingkatastrofen i modern tid.

Socialdemokratin är fortsatt garantin för ordning och reda i de offentliga finanserna, samtidigt som vi investerar i Sverige. Det gör vi med en orubblig tro på utbildningens kraft för att lyfta människan socialt, ekonomiskt och kulturellt. Så skapar vi ett bättre Sverige för alla.

Matilda Ernkrans (S)

riksdagsledamot Örebro län

Lennart Axelsson (S)

riksdagsledamot Örebro län

Eva-Lena Jansson (S)

riksdagsledamot Örebro län

Håkan Bergman (S)

riksdagsledamot Örebro län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.