2015-10-19 06:00

2015-10-19 06:00

Vill ha strategi mot fallolyckor

Vi måste jobba hårdare för att minska antalet fallolyckor. Därför vill Socialdemokraterna i Nordiska rådet att alla nordiska regeringar antar en strategi mot fallolyckor.

Varje dag dör det fler än fyra personer över 65 år till följd av en fallolycka i Sverige, enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Liknande problem finns även i de övriga nordiska länderna. Kvinnor är särskilt utsatta. Dubbelt så många kvinnor drabbas av fallolyckor jämfört med män. Könsskillnaden beror på att kvinnor har en högre medellivslängd och i högre grad drabbas av benskörhet. Dessa olyckor medför ett stort lidande för de drabbade och skadorna leder även till stora kostnader för samhället

Med små medel kan man minska antalet fallolyckor, till exempel med bättre belysning, handtag i duschen och halkskydd under mattor. Men även välfärdsteknologi, smärtlindring och bostäder anpassade för äldre kan minska antalet fall. För att vi ska kunna åldras tryggt i Norden krävs det en strategi för att minska dessa olyckor. Samarbete och kunskapsutbyte är styrkan i det nordiska samarbetet.

Socialdemokraterna i Nordiska rådets välfärdsutskott

Sonja Mandt, Norge

Lennart Axelsson, Sverige

Karen J. Klint, Danmark

Christian Beijar, Åland

Vi måste jobba hårdare för att minska antalet fallolyckor. Därför vill Socialdemokraterna i Nordiska rådet att alla nordiska regeringar antar en strategi mot fallolyckor.

Varje dag dör det fler än fyra personer över 65 år till följd av en fallolycka i Sverige, enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Liknande problem finns även i de övriga nordiska länderna. Kvinnor är särskilt utsatta. Dubbelt så många kvinnor drabbas av fallolyckor jämfört med män. Könsskillnaden beror på att kvinnor har en högre medellivslängd och i högre grad drabbas av benskörhet. Dessa olyckor medför ett stort lidande för de drabbade och skadorna leder även till stora kostnader för samhället

Med små medel kan man minska antalet fallolyckor, till exempel med bättre belysning, handtag i duschen och halkskydd under mattor. Men även välfärdsteknologi, smärtlindring och bostäder anpassade för äldre kan minska antalet fall. För att vi ska kunna åldras tryggt i Norden krävs det en strategi för att minska dessa olyckor. Samarbete och kunskapsutbyte är styrkan i det nordiska samarbetet.

Socialdemokraterna i Nordiska rådets välfärdsutskott

Sonja Mandt, Norge

Lennart Axelsson, Sverige

Karen J. Klint, Danmark

Christian Beijar, Åland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.