2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

Makt och ickedemokrati

UTBILDNING: Märkligt i barn och utbildningsnämnden

Utbildning

Som moderat politiker sedan många år tillbaka har jag nu en ordinarie plats i Barn-och utbildningsnämnden, BUN. Som politiker i en nämnd har man möjlighet att besöka verksamheterna under två dagar/ år med arvode vilket är bra eftersom det är nödvändigt att ha god kunskap om de verksamheter som man ska fatta beslut om.

Jag har under dessa år haft en plats i flera av nämnderna och då utnyttjat rätten till besök genom att själv ta kontakt med en verksamhet och frågat om det vore OK att jag fick arbeta tillsammans med någon personal under en halv- eller heldag. Det har aldrig varit något problem och det har varit mycket lärorikt för mig. Jag har aldrig heller under mina besök lovat någonting utan varit noga med att påpeka att det är en hel nämnd som tar ett majoritetsbeslut i en fråga.

Till min stora förvåning är detta tillvägagångssätt nu helt omöjligt om jag ska representera nämnden enligt ordföranden socialdemokraten Yvonne Nilsson. Jag måste göra mina besök i en grupp ledd av en vice ordförande. Jag får alltså inte själv ta kontakt med någon rektor och välja vilken verksamhet jag vill lära mer om och få möjligheter att ställa frågor direkt till arbetande personal. Jag upplever detta som ett stort misstroende från ordförandens sida som jag aldrig tidigare arbetat med men också ett behov från hennes sida av att visa att här är det jag som bestämmer. Det är också förvånande att det saknas demokrati i en nämnd där barn och ungdomar fostras att tänka i demokratiska termer.

Naturligtvis kommer jag att delta i gruppmötena men jag kommer också att göra besök på östra området som MODERAT POLITIKER.

Ulla Averås

Som moderat politiker sedan många år tillbaka har jag nu en ordinarie plats i Barn-och utbildningsnämnden, BUN. Som politiker i en nämnd har man möjlighet att besöka verksamheterna under två dagar/ år med arvode vilket är bra eftersom det är nödvändigt att ha god kunskap om de verksamheter som man ska fatta beslut om.

Jag har under dessa år haft en plats i flera av nämnderna och då utnyttjat rätten till besök genom att själv ta kontakt med en verksamhet och frågat om det vore OK att jag fick arbeta tillsammans med någon personal under en halv- eller heldag. Det har aldrig varit något problem och det har varit mycket lärorikt för mig. Jag har aldrig heller under mina besök lovat någonting utan varit noga med att påpeka att det är en hel nämnd som tar ett majoritetsbeslut i en fråga.

Till min stora förvåning är detta tillvägagångssätt nu helt omöjligt om jag ska representera nämnden enligt ordföranden socialdemokraten Yvonne Nilsson. Jag måste göra mina besök i en grupp ledd av en vice ordförande. Jag får alltså inte själv ta kontakt med någon rektor och välja vilken verksamhet jag vill lära mer om och få möjligheter att ställa frågor direkt till arbetande personal. Jag upplever detta som ett stort misstroende från ordförandens sida som jag aldrig tidigare arbetat med men också ett behov från hennes sida av att visa att här är det jag som bestämmer. Det är också förvånande att det saknas demokrati i en nämnd där barn och ungdomar fostras att tänka i demokratiska termer.

Naturligtvis kommer jag att delta i gruppmötena men jag kommer också att göra besök på östra området som MODERAT POLITIKER.

Ulla Averås

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.