2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

Att göra rätt är lätt

FLYKTINGKATASTROFEN: Alla måste göra sin plikt mot medmänniskor

Flyktingkrisen debatteras inte lika intensivt idag, som för ett par veckor sedan.Det innebär inte att problemet har försvunnit.

Mänskliga katastrofer har en benägenhet att fortgå och t.o.m. förvärras, oavsett om vi debatterar dem eller inte.

Människor dör fortfarande i sina försök att nå trygghet. Barn sitter fortfarande fast i flyktingläger, utan möjlighet till skolgång och andra grundläggande förutsättningar till ett normalt liv.

Vi skapar en förlorad generation. Det är vi som bär en del av ansvaret så länge som vi tillåter våra regeringar att lägga hinder i vägen för människor på flykt.

Lagar och regler som Dublinfördraget och Transportörsansvar nämns som en del av dessa hinder.Alla vet kanske inte vad de innebär rent konkret, men det är egentligen inte så viktigt.

Vi kan nöja oss med att se det genom ett allmänmänskligt perspektiv.Hur skulle vi vilja bli bemötta om vi flydde vårt sönderbombade land?

Ett flyktingläger tillgodoser det omedelbara behovet av skydd, men sen då?Var ska vi bo, arbeta och bygga en framtid? Inte i ett tält, men som det ser ut just nu, så är det där vi fastnar. Vi hade naturligtvis velat färdas vidare till en stad i ett land, där det fanns möjligheter till arbete, bostad och utbildning. I nuläget sätter EU effektivt stopp för detta.

White Ships Sweden avser att utmana dessa hinder.

Vi kommer att ge människor utanför EU:s yttre gräns och som vill söka asyl i Sverige en möjlighet att göra detta på ett tryggt och värdigt sätt. Vi kommer att färdas med båt. Vi förväntar oss inte att stöta på några lagliga hinder. Om problem skulle uppstå, så förväntar vi oss att dessa undanröjs.Lagar och regler kan förändras och anpassas. Vår plikt mot våra medmänniskor står däremot fast.

Mats Leijon

Janni Bjödstrup

Thimar Innab

Medlemmar av initiativet White Ships Sweden

Flyktingkrisen debatteras inte lika intensivt idag, som för ett par veckor sedan.Det innebär inte att problemet har försvunnit.

Mänskliga katastrofer har en benägenhet att fortgå och t.o.m. förvärras, oavsett om vi debatterar dem eller inte.

Människor dör fortfarande i sina försök att nå trygghet. Barn sitter fortfarande fast i flyktingläger, utan möjlighet till skolgång och andra grundläggande förutsättningar till ett normalt liv.

Vi skapar en förlorad generation. Det är vi som bär en del av ansvaret så länge som vi tillåter våra regeringar att lägga hinder i vägen för människor på flykt.

Lagar och regler som Dublinfördraget och Transportörsansvar nämns som en del av dessa hinder.Alla vet kanske inte vad de innebär rent konkret, men det är egentligen inte så viktigt.

Vi kan nöja oss med att se det genom ett allmänmänskligt perspektiv.Hur skulle vi vilja bli bemötta om vi flydde vårt sönderbombade land?

Ett flyktingläger tillgodoser det omedelbara behovet av skydd, men sen då?Var ska vi bo, arbeta och bygga en framtid? Inte i ett tält, men som det ser ut just nu, så är det där vi fastnar. Vi hade naturligtvis velat färdas vidare till en stad i ett land, där det fanns möjligheter till arbete, bostad och utbildning. I nuläget sätter EU effektivt stopp för detta.

White Ships Sweden avser att utmana dessa hinder.

Vi kommer att ge människor utanför EU:s yttre gräns och som vill söka asyl i Sverige en möjlighet att göra detta på ett tryggt och värdigt sätt. Vi kommer att färdas med båt. Vi förväntar oss inte att stöta på några lagliga hinder. Om problem skulle uppstå, så förväntar vi oss att dessa undanröjs.Lagar och regler kan förändras och anpassas. Vår plikt mot våra medmänniskor står däremot fast.

Mats Leijon

Janni Bjödstrup

Thimar Innab

Medlemmar av initiativet White Ships Sweden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.