2015-10-14 06:00

2015-10-14 06:00

Se seriöst på problemen

KRISTDEMOKRATERNA: Gäller att samarbeta med sittande regering

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna anser med sin bakgrund att man inte behöver hålla sina löften. De har frikort från sådant. När rikstinget röstat bort DÖ gick en kvinna omkring med en flaska champagne och stoltserade. Mer seriöst ser man inte på samhällsproblemen när vi nu upplever den västra flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget.

En tradition i svensk politik har varit att i krissituationer har något parti tagit ansvar och samarbetat med sittande regering. Så har t ex Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna vid flera tillfällen gjort . Ute i landet går det på många håll att samarbeta över blockgränsen. Är det så att man i landsorten, trots vad Anna Kindberg Batra sagt, är väl så intellektuellt utvecklade som i stockholmsregionen?

Roy Olsson

Kristdemokraterna anser med sin bakgrund att man inte behöver hålla sina löften. De har frikort från sådant. När rikstinget röstat bort DÖ gick en kvinna omkring med en flaska champagne och stoltserade. Mer seriöst ser man inte på samhällsproblemen när vi nu upplever den västra flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget.

En tradition i svensk politik har varit att i krissituationer har något parti tagit ansvar och samarbetat med sittande regering. Så har t ex Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna vid flera tillfällen gjort . Ute i landet går det på många håll att samarbeta över blockgränsen. Är det så att man i landsorten, trots vad Anna Kindberg Batra sagt, är väl så intellektuellt utvecklade som i stockholmsregionen?

Roy Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.