2015-10-10 06:00

2015-10-10 06:00

En avgörande missuppfattning

UTBILDNING

Anneli Bramvehl (M) har missuppfattat beslutsgången kring förskoleavgifterna på en avgörande punkt. Barn- och utbildningsnämnden har inte fattat något beslut om när den nya taxan ska gälla.

Av protokollet framgår även att varken Bramvehl själv eller någon annan moderat hade något yrkande i frågan. Frågan kommer först upp i Kommunstyrelsen och då efter ett förslag från kommunkansliet.

Det är alltså på grund av en missuppfattning av en sak som lätt hade kunnat kontrolleras som BUNs moderater nu i två insändare beskyllt oss för både inkompetens och bristfällig moral.

Anneli Bramvehl (M) har missuppfattat beslutsgången kring förskoleavgifterna på en avgörande punkt. Barn- och utbildningsnämnden har inte fattat något beslut om när den nya taxan ska gälla.

Av protokollet framgår även att varken Bramvehl själv eller någon annan moderat hade något yrkande i frågan. Frågan kommer först upp i Kommunstyrelsen och då efter ett förslag från kommunkansliet.

Det är alltså på grund av en missuppfattning av en sak som lätt hade kunnat kontrolleras som BUNs moderater nu i två insändare beskyllt oss för både inkompetens och bristfällig moral.

  • Yvonne Nilsson (S) Lars Hultkrantz (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.