2015-10-09 06:00

2015-10-09 06:00

Vad stoppar vi i oss?

EKOLOGISKT ODLAT: Var kommer din skolmat ifrån?

Varje dag serveras skolmat till Sveriges alla barn och unga. En god reform som funnits sedan 1900-talets mitt.

Än idag får alla Sveriges grundskole- och gymnasieelever en förhoppningsvis smak- och näringsrik lunch. Skolmaten är något de flesta tar förgivet, men vad är det vi faktiskt stoppar i oss?

Det ligger ett ansvar på politiker, skol- och kökspersonal att tillhandahålla mat som håller en god standard. När många själva ska handla mat tittar de på ursprungsmärkning och innehållsförteckning. Folkets medvetenhet angående mat och livsmedel har ökat. Därmed har efterfrågan blivit större både privat och offentligt. Det är dags att även de offentliga köken informerar vad som finns i maten och var maten kommer ifrån.

Vad finns i din eller dina barns skolmat? För att kunna granska och ställa krav, krävs både kunskap och ökad medvetenhet. För vilka faktorer ska spela roll i skolmaten om vi inte vet vad som gäller idag?

Allt fler skulle vilja se en ekologisk och närodlad mat som främjar både människa, miljö och landsbygd. Ett informationsansvar från kök och upphandlare skulle bringa större klarhet över vad maten innehåller, samt en trygghet för människan att veta vad hen stoppar i magen

Mat och livsmedel är något som ligger nära om hjärtat för de flesta. Ett införande av ett informationsansvar om innehåll och ursprungsmärkning skulle öka tryggheten och demokratin. Sveriges elever borde ha rätt att veta vad de stoppar i magen. Helt enkelt: inga konstigheter.

Linnea Hylén

Vice distriktsordförande CUF Örebro

Än idag får alla Sveriges grundskole- och gymnasieelever en förhoppningsvis smak- och näringsrik lunch. Skolmaten är något de flesta tar förgivet, men vad är det vi faktiskt stoppar i oss?

Det ligger ett ansvar på politiker, skol- och kökspersonal att tillhandahålla mat som håller en god standard. När många själva ska handla mat tittar de på ursprungsmärkning och innehållsförteckning. Folkets medvetenhet angående mat och livsmedel har ökat. Därmed har efterfrågan blivit större både privat och offentligt. Det är dags att även de offentliga köken informerar vad som finns i maten och var maten kommer ifrån.

Vad finns i din eller dina barns skolmat? För att kunna granska och ställa krav, krävs både kunskap och ökad medvetenhet. För vilka faktorer ska spela roll i skolmaten om vi inte vet vad som gäller idag?

Allt fler skulle vilja se en ekologisk och närodlad mat som främjar både människa, miljö och landsbygd. Ett informationsansvar från kök och upphandlare skulle bringa större klarhet över vad maten innehåller, samt en trygghet för människan att veta vad hen stoppar i magen

Mat och livsmedel är något som ligger nära om hjärtat för de flesta. Ett införande av ett informationsansvar om innehåll och ursprungsmärkning skulle öka tryggheten och demokratin. Sveriges elever borde ha rätt att veta vad de stoppar i magen. Helt enkelt: inga konstigheter.

Linnea Hylén

Vice distriktsordförande CUF Örebro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.