2015-10-08 06:00

2015-10-08 09:50

Ta er i kragen!

SVAR PÅ MODERATERNAS INSÄNDARE!: Värna om barnens utbildning istället

Tänk vilka konsekvenser det kan bli, enligt moderata ledamöter i Barn- och

utbildningsnämnden av att riksdagen höjer gränsen för maxtaxan från 42.000kr till

42890kr. Ett eventuellt misstag att inte invänta kommunfullmäktiges beslut utan följa

riksdagens beslut att höja taxan från 1 juli skulle, enligt moderaterna, ”påverka barnens möjlighet till en så bra utbildning som möjligt”! !

Efter vad jag kan se bland undertecknarna till insändaren, finns det där några mycket

omdömesgilla personer. Det skulle vara intressant om man kunde få veta hur ni tänkt. Hur kan ett litet misstag om när taxan skall höjas, resultera i att inte barnen skall få en så bra utbildning som möjligt?! !

Lars Hultkrantz, som tidigare var alliansens talesman, när det gäller utbildningsfrågor, blir nu av moderaterna inkompentensförklarad. Hultkrantz tillhör den här mandatperioden majoriteten och får därigenom större möjlighet att påverka förvaltnings arbete. Det är tycker jag ett mycket klokt beslut av folkpartiet och detta beslut kan väl inte göra en ytterst kompetent ledamot inkompetent.! !

Jag tycker att i stället för att skriva gnälligare insändare, skall man ta sig i kragen och börja arbeta konstruktivt tillsammans med övriga ledamöter i nämnden för att ge barnen möjlighet till en så bra utbildning som möjligt.! !

Rolf Lindberg (s)

 

utbildningsnämnden av att riksdagen höjer gränsen för maxtaxan från 42.000kr till

42890kr. Ett eventuellt misstag att inte invänta kommunfullmäktiges beslut utan följa

riksdagens beslut att höja taxan från 1 juli skulle, enligt moderaterna, ”påverka barnens möjlighet till en så bra utbildning som möjligt”! !

Efter vad jag kan se bland undertecknarna till insändaren, finns det där några mycket

omdömesgilla personer. Det skulle vara intressant om man kunde få veta hur ni tänkt. Hur kan ett litet misstag om när taxan skall höjas, resultera i att inte barnen skall få en så bra utbildning som möjligt?! !

Lars Hultkrantz, som tidigare var alliansens talesman, när det gäller utbildningsfrågor, blir nu av moderaterna inkompentensförklarad. Hultkrantz tillhör den här mandatperioden majoriteten och får därigenom större möjlighet att påverka förvaltnings arbete. Det är tycker jag ett mycket klokt beslut av folkpartiet och detta beslut kan väl inte göra en ytterst kompetent ledamot inkompetent.! !

Jag tycker att i stället för att skriva gnälligare insändare, skall man ta sig i kragen och börja arbeta konstruktivt tillsammans med övriga ledamöter i nämnden för att ge barnen möjlighet till en så bra utbildning som möjligt.! !

Rolf Lindberg (s)

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.