2015-10-08 06:00

2015-10-08 09:49

Att skylla ifrån sig är fegt

UTBILDNING: Svar till "Staten gjorde ändring"

Det är förvånansvärt att Yvonne Nilsson och Lars Hultkrantz skyller på staten i sitt svar.

Det är INTE staten som bestämmer när Kommuner genomför taxeförändringar för sina innevånare. Det gör politikerna i Kommunfullmäktige. Ni påpekar också att det är Barn och utbildningsförvaltningen som inte uppmärksammat att det krävdes nytt beslut i Kommunfullmäktige. Det är helt riktigt och det kan man ju ha åsikter om. Men faktum är att det är politiker i nämnden som i detta fall fattat ett märkligt beslut. Det var majoriteten i nämnden som tyckte det var okej att rätta till felet genom att ta beslut i efterhand och alltså besluta om en taxeförändring som redan genomförts! Vi hävdar fortfarande att man alltid ska fatta beslut om taxeförändringar INNAN de träder i kraft.

När det nu ändå är ett faktum att man gjort fel borde det vara självklart att man ställer till rätta genom att justera de taxor man felaktigt tagit ut och börja om från början med ny barnomsorgsavgift först i januari 2016. Det är inte farligt att erkänna när man gjort fel. Alla kan göra fel, det är mänskligt. Att skylla ifrån sig är däremot fegt! Ert svar visar tydligt på att ni inte tar Ert ansvar.

Anneli Bramvehl (M)

Andre vice ordförande, barn och utbildningsnämnden

Det är INTE staten som bestämmer när Kommuner genomför taxeförändringar för sina innevånare. Det gör politikerna i Kommunfullmäktige. Ni påpekar också att det är Barn och utbildningsförvaltningen som inte uppmärksammat att det krävdes nytt beslut i Kommunfullmäktige. Det är helt riktigt och det kan man ju ha åsikter om. Men faktum är att det är politiker i nämnden som i detta fall fattat ett märkligt beslut. Det var majoriteten i nämnden som tyckte det var okej att rätta till felet genom att ta beslut i efterhand och alltså besluta om en taxeförändring som redan genomförts! Vi hävdar fortfarande att man alltid ska fatta beslut om taxeförändringar INNAN de träder i kraft.

När det nu ändå är ett faktum att man gjort fel borde det vara självklart att man ställer till rätta genom att justera de taxor man felaktigt tagit ut och börja om från början med ny barnomsorgsavgift först i januari 2016. Det är inte farligt att erkänna när man gjort fel. Alla kan göra fel, det är mänskligt. Att skylla ifrån sig är däremot fegt! Ert svar visar tydligt på att ni inte tar Ert ansvar.

Anneli Bramvehl (M)

Andre vice ordförande, barn och utbildningsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.