2015-10-06 06:00

2015-10-06 06:00

Hög tid att ta ansvar

HYRESFÖRHANDLINGARNA: Hyresvärdarna måste hålla tillbaka sina anspråk

Nu är det höst och med det inleds förhandlingarna om nästa års hyror med bostadsföretagen i Örebro läns kommuner. På förhandlingsbordet ligger å ena sidan en starkt tilltagande bostadsbrist i våra kommuner med ökad trångboddhet och fler hyresgäster som får allt svårare att klara en högre boendekostnad. Å andra sidan har bostadsföretagen kunnat stärka sina ekonomier och förbättra resultaten de senaste åren, trots att man samtidigt börja omfattande och angelägna satsningar på underhåll och modernisering och satsningar på att bygga nytt.

Allt detta har varit möjligt tack vare det förmånliga ränteläget och de relativt blygsamma kostnadsökningar företagen haft. Men det har i hög grad möjliggjorts därför att hyresgästerna bidragit med hyreshöjningar och därmed tagit sitt ansvar för att säkra bostadsföretagens långsiktiga förvaltning och utvecklingen av hyresbostäderna.

Så när vi nu går in i en förhandlingsomgång med de gynnsammaste förutsättningarna bostadsföretagen, såväl kommunala som privata, haft på över tre decennier ser vi framemot att hyresvärdarna tar sitt ansvar mot hyresgästerna och håller tillbaka sina hyreskrav för nästa år.

Kanske är det möjligt att visa ansvarstagandet så långt att man avstår hyreshöjning helt och hållet?

För Hyresgästföreningen

Helena Frisk

Regionordförande

Region Mitt

Örebro, Värmland, Dalarna och Sörmlands län

Marianne Svensson

Ordförande Hyresgästföreningen Karlskoga

Nu är det höst och med det inleds förhandlingarna om nästa års hyror med bostadsföretagen i Örebro läns kommuner. På förhandlingsbordet ligger å ena sidan en starkt tilltagande bostadsbrist i våra kommuner med ökad trångboddhet och fler hyresgäster som får allt svårare att klara en högre boendekostnad. Å andra sidan har bostadsföretagen kunnat stärka sina ekonomier och förbättra resultaten de senaste åren, trots att man samtidigt börja omfattande och angelägna satsningar på underhåll och modernisering och satsningar på att bygga nytt.

Allt detta har varit möjligt tack vare det förmånliga ränteläget och de relativt blygsamma kostnadsökningar företagen haft. Men det har i hög grad möjliggjorts därför att hyresgästerna bidragit med hyreshöjningar och därmed tagit sitt ansvar för att säkra bostadsföretagens långsiktiga förvaltning och utvecklingen av hyresbostäderna.

Så när vi nu går in i en förhandlingsomgång med de gynnsammaste förutsättningarna bostadsföretagen, såväl kommunala som privata, haft på över tre decennier ser vi framemot att hyresvärdarna tar sitt ansvar mot hyresgästerna och håller tillbaka sina hyreskrav för nästa år.

Kanske är det möjligt att visa ansvarstagandet så långt att man avstår hyreshöjning helt och hållet?

För Hyresgästföreningen

Helena Frisk

Regionordförande

Region Mitt

Örebro, Värmland, Dalarna och Sörmlands län

Marianne Svensson

Ordförande Hyresgästföreningen Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.