2015-10-05 06:00

2015-10-05 06:00

Ingen brist på respekt

HÖGTIDSFIRANDE: Våga ta del av varandras traditioner

Jag tolkar inte SFI-elevernas insändare från i måndags som någon som helst brist på respekt mot vad ni kallar ”svenska traditioner” utan snarare som en vädjan till Arbetsförmedlingen att de, och alla andra, vid enstaka tillfällen ska kunna ta ut ledighet - vilket faktiskt inte är möjligt idag eftersom de då förlorar sin redan oskäligt låga dagsersättning. Detsamma gäller om de någon gång måste uppsöka vårdcentralen.

Det står ingenstans i insändaren att våra röda dagar ska ersättas med deras eller att de inte har förståelse för våra traditioner, tvärtom. Dessutom klarar människor i flera andra länder att fira högtider sida vid sida oavsett religion och tradition. I Indien är det vanligt att hinduer, buddhister, muslimer och kristna firar tillsammans och det finns fler exempel på sådana mångkulturella samhällen. Jag har också hört flera sekulariserade svenskar som hellre skulle välja att vara lediga en annan dag än exempelvis Kristi himmelfärdsdag, om möjlighet fanns.

I SFI:s uppdrag ligger att lära ut det svenska språket, knappast i att hjärntvätta nyanlända i våra svenska traditioner. (Det vore förresten intressant att få ta del av vilka dessa så kallade svenska traditioner är. Kristendomen har samma ursprung som islam och judendom, det vill säga mellanöstern. Påsken är ursprungligen en judisk högtid, jultomten kommer från Tyskland, Halloween från Irland och så vidare.)

Dessa elever verkar ha kommit ganska långt i såväl sin språkutveckling som i insikten om Sverige och svenskarna. Slutligen vill jag säga till er SFI-elever: ni är inte gäster i vårt land utan liksom oss invånare med rätt att uttrycka era önskemål och åsikter. Tyvärr bemöts ni av bakåtsträvare som är okunniga om såväl sina egna som andras traditioner och därför rädda. Islam håller inte på att ”ta över” det svenska samhället men det är andra tider nu och vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Det man inte vet något om framstår ofta som skrämmande.

Det är inte fråga om att visa förståelse och tolerans åt det ena eller andra hållet utan om ömsesidig respekt. Våga lära känna en invandrare och ta del av varandras traditioner.

V.Idsynt

Jag tolkar inte SFI-elevernas insändare från i måndags som någon som helst brist på respekt mot vad ni kallar ”svenska traditioner” utan snarare som en vädjan till Arbetsförmedlingen att de, och alla andra, vid enstaka tillfällen ska kunna ta ut ledighet - vilket faktiskt inte är möjligt idag eftersom de då förlorar sin redan oskäligt låga dagsersättning. Detsamma gäller om de någon gång måste uppsöka vårdcentralen.

Det står ingenstans i insändaren att våra röda dagar ska ersättas med deras eller att de inte har förståelse för våra traditioner, tvärtom. Dessutom klarar människor i flera andra länder att fira högtider sida vid sida oavsett religion och tradition. I Indien är det vanligt att hinduer, buddhister, muslimer och kristna firar tillsammans och det finns fler exempel på sådana mångkulturella samhällen. Jag har också hört flera sekulariserade svenskar som hellre skulle välja att vara lediga en annan dag än exempelvis Kristi himmelfärdsdag, om möjlighet fanns.

I SFI:s uppdrag ligger att lära ut det svenska språket, knappast i att hjärntvätta nyanlända i våra svenska traditioner. (Det vore förresten intressant att få ta del av vilka dessa så kallade svenska traditioner är. Kristendomen har samma ursprung som islam och judendom, det vill säga mellanöstern. Påsken är ursprungligen en judisk högtid, jultomten kommer från Tyskland, Halloween från Irland och så vidare.)

Dessa elever verkar ha kommit ganska långt i såväl sin språkutveckling som i insikten om Sverige och svenskarna. Slutligen vill jag säga till er SFI-elever: ni är inte gäster i vårt land utan liksom oss invånare med rätt att uttrycka era önskemål och åsikter. Tyvärr bemöts ni av bakåtsträvare som är okunniga om såväl sina egna som andras traditioner och därför rädda. Islam håller inte på att ”ta över” det svenska samhället men det är andra tider nu och vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Det man inte vet något om framstår ofta som skrämmande.

Det är inte fråga om att visa förståelse och tolerans åt det ena eller andra hållet utan om ömsesidig respekt. Våga lära känna en invandrare och ta del av varandras traditioner.

V.Idsynt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.