2015-10-05 06:00

2015-10-05 06:00

Dags att införa karriärtjänster

VÄRLDSLÄRARDAGEN: Degerfors halkar efter

Världslärardagen

Idag, 5 oktober firas Världslärardagen. En dag som Lärarförbundet i Degerfors naturligtvis har all anledning att fira. Men det är framförallt ett tillfälle att visa på de utmaningar som Degerfors kommun står inför. SCB:s prognoser visar att det år 2025 kommer att saknas 65 000 lärare i Sverige. Tittar vi närmre på dessa siffror visar det sig att en fjärdedel av Sveriges grundskollärare idag är 55 år eller äldre. I Degerfors är den siffran 32 procent. Samma kartläggning visar också att varannan kommun kommer att förlora hälften eller fler av sina speciallärare och specialpedagoger som då beräknas gå i pension. För Degerfors del handlar det om 67 procent.

Många arbetsgivare saknar en strategi för hur man ska locka fler lärare till yrket. För Degerfors del handlar det inte bara om att locka till sig nya lärare. Det handlar även om att behålla de lärare man har i dag. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL presenterar nio strategier för rekryteringsutmaningen hur kommunerna (läs: Degerfors) aktivt ska bemöta denna lärarbrist. Man lyfter bland annat fram behovet av fler karriärvägar för att lärare ska kunna utveckla sig själv och yrket. Vidare anser man att huvudmännen behöver jobba med lönespridning och göra det möjligt att få en utveckling av både arbetsuppgifter och lön över tid för den som bidrar till att utveckla verksamheten.

Bra, men hur märks detta i Degerfors?

- Inte alls! I stället måste vi inse att Degerfors är en av få kommuner som valt att INTE införa karriärtjänster för lärare. Degerfors har tidigare legat relativt bra i lönenivå gentemot våra grannkommuner. Så är det inte längre. Istället har lärarlönerna i Degerfors halkat efter i förhållande till övriga kommuner i regionen. Resultatet av denna politik har inte låtit vänta på sig. Redan till höstens terminsart valde ett flertal lärare att lämna för arbete ibland annat Karlskoga och Kristinehamn. Lärarförbundet anser att det viktigaste för att mota lärarbristen är införandet av karriärtjänster, högre lön och lägre arbetsbelastning. Betydelsefulla steg har tagits från centralt håll, men väldigt mycket mer återstår att göra. Nu är det upp till bevis för politikerna att ta sitt ansvar och visa att de bryr sig om alla barn i Degerfors kommun.

Ulf Werner

Lars Bolinder

Lärarförbundet, Degerfors

Idag, 5 oktober firas Världslärardagen. En dag som Lärarförbundet i Degerfors naturligtvis har all anledning att fira. Men det är framförallt ett tillfälle att visa på de utmaningar som Degerfors kommun står inför. SCB:s prognoser visar att det år 2025 kommer att saknas 65 000 lärare i Sverige. Tittar vi närmre på dessa siffror visar det sig att en fjärdedel av Sveriges grundskollärare idag är 55 år eller äldre. I Degerfors är den siffran 32 procent. Samma kartläggning visar också att varannan kommun kommer att förlora hälften eller fler av sina speciallärare och specialpedagoger som då beräknas gå i pension. För Degerfors del handlar det om 67 procent.

Många arbetsgivare saknar en strategi för hur man ska locka fler lärare till yrket. För Degerfors del handlar det inte bara om att locka till sig nya lärare. Det handlar även om att behålla de lärare man har i dag. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL presenterar nio strategier för rekryteringsutmaningen hur kommunerna (läs: Degerfors) aktivt ska bemöta denna lärarbrist. Man lyfter bland annat fram behovet av fler karriärvägar för att lärare ska kunna utveckla sig själv och yrket. Vidare anser man att huvudmännen behöver jobba med lönespridning och göra det möjligt att få en utveckling av både arbetsuppgifter och lön över tid för den som bidrar till att utveckla verksamheten.

Bra, men hur märks detta i Degerfors?

- Inte alls! I stället måste vi inse att Degerfors är en av få kommuner som valt att INTE införa karriärtjänster för lärare. Degerfors har tidigare legat relativt bra i lönenivå gentemot våra grannkommuner. Så är det inte längre. Istället har lärarlönerna i Degerfors halkat efter i förhållande till övriga kommuner i regionen. Resultatet av denna politik har inte låtit vänta på sig. Redan till höstens terminsart valde ett flertal lärare att lämna för arbete ibland annat Karlskoga och Kristinehamn. Lärarförbundet anser att det viktigaste för att mota lärarbristen är införandet av karriärtjänster, högre lön och lägre arbetsbelastning. Betydelsefulla steg har tagits från centralt håll, men väldigt mycket mer återstår att göra. Nu är det upp till bevis för politikerna att ta sitt ansvar och visa att de bryr sig om alla barn i Degerfors kommun.

Ulf Werner

Lars Bolinder

Lärarförbundet, Degerfors

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.