2015-10-03 06:00

2015-10-03 15:23

Vi borde få ipads i skolan

UTBILDNING: Att höja skatten är en väg att betala

Utbildning

Jag tycker att högstadieeleverna på Bregårn borde få varsin ipad av skolan, och arbeta på. Man skulle ha allting man behövde i ipaden, istället för massa böcker.

Det skulle spara otroligt mycket på skogen. Och jag är ganska säker på att eleverna skulle engagera sig mycket mer i sitt arbete om man hade en varsin ipad. Eleverna skulle bl.a. tycka att det skulle vara roligare att jobba.

Vi ungdomar är ju uppväxta med datorer och mobiler osv. Så väldigt många skulle tycka att det skulle vara roligare och jobba på ipads. Och när man börjar högstadiet brukar de flesta bli skoltrötta. Och då är det viktigt att man tycker det är kul att jobba.

Men visst blir det dyrt! Men det finns faktiskt lösningar. Man skulle bl.a. kunna höja skatten. På så vis blir de vuxna fattigare men vi sparar mycket på miljön och eleverna blir nöjda.

Man skulle också kunna sitta hemma och arbeta på sin ipad. Och man skulle kunna ha kontakt med lärarna om man skulle behöva hjälp eller om lärarna skulle vilja oss elever något. Och i högre klasser börjar man arbeta mycket på datorer/ipad hemma. Men det är inte alla som har någon dator/ipad. Hur ska de göra? Ska de behöva slita ihjäl sig i skolan för att känna att man har jobbat klart. Än att skriva hemma på en ipad i lugn och ro.

Skolan tar för givet att alla har dator/ipad hemma och därför skulle det vara bra om alla fick varsin ipad.

/Elev som är trött på skolböcker

Jag tycker att högstadieeleverna på Bregårn borde få varsin ipad av skolan, och arbeta på. Man skulle ha allting man behövde i ipaden, istället för massa böcker.

Det skulle spara otroligt mycket på skogen. Och jag är ganska säker på att eleverna skulle engagera sig mycket mer i sitt arbete om man hade en varsin ipad. Eleverna skulle bl.a. tycka att det skulle vara roligare att jobba.

Vi ungdomar är ju uppväxta med datorer och mobiler osv. Så väldigt många skulle tycka att det skulle vara roligare och jobba på ipads. Och när man börjar högstadiet brukar de flesta bli skoltrötta. Och då är det viktigt att man tycker det är kul att jobba.

Men visst blir det dyrt! Men det finns faktiskt lösningar. Man skulle bl.a. kunna höja skatten. På så vis blir de vuxna fattigare men vi sparar mycket på miljön och eleverna blir nöjda.

Man skulle också kunna sitta hemma och arbeta på sin ipad. Och man skulle kunna ha kontakt med lärarna om man skulle behöva hjälp eller om lärarna skulle vilja oss elever något. Och i högre klasser börjar man arbeta mycket på datorer/ipad hemma. Men det är inte alla som har någon dator/ipad. Hur ska de göra? Ska de behöva slita ihjäl sig i skolan för att känna att man har jobbat klart. Än att skriva hemma på en ipad i lugn och ro.

Skolan tar för givet att alla har dator/ipad hemma och därför skulle det vara bra om alla fick varsin ipad.

/Elev som är trött på skolböcker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.