2015-10-03 06:00

2015-10-03 15:31

Staten gjorde ändring

BARNOMSORG: Svar till Moderaternas ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden

Karlskoga kommun tillämpar sedan 2004 de statliga reglerna för maxtaxa för barnomsorgen. I våras ändrades den statliga förordningen genom en justering av den övre gränsen för denna taxa. Den justerades upp från 42 000 kronor till 42 890 kronor. De nya reglerna började gäller från den 1 juli.

Ändringen är alltså gjord av staten. Den slår igenom i Karlskoga liksom alla andra kommuner som tillämpar maxtaxa. Den nya av staten beslutade maxtaxan började tillämpas i Karlskoga från halvårsskiftet. När denna ändring gjordes uppmärksammade emellertid barn- och utbildningsförvaltningen att det fanns en otydlighet i det beslut som fattades av kommunfullmäktige vid införandet av maxtaxan om vad som gäller när staten justerar takgränsen. Av detta skäl beslutade nämnden i september att föreslå fullmäktige att klargöra att maxtaxan ska följa det index som Skolverket använder för beräkning av avgiftstaket, något som inte tydligt framgick av fullmäktiges beslut för elva år sedan.

Man kan diskutera om förvaltningen gjorde rätt som började tillämpa det nya regelverket från 1 juli. Detta var inte något som beslutats av nämnden utan var ett tjänstemannabeslut som grundades på att maxtaxan möjliggörs av ett statsbidrag som förutsätter att kommunen följer vissa regler och att det aldrig varit tänkt att Karlskoga skulle avvika från dessa. Samtidigt framgår det som sagt inte helt klart av det beslut som togs för elva år sedan vad som ska ske när staten ändrar reglerna. Med det förslag till ny skrivning som nämnden beslutade kommer denna oklarhet att bli undanröjd.

Yvonne Nilsson (S)

ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Lars Hultkrantz (FP)

förste vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Karlskoga kommun tillämpar sedan 2004 de statliga reglerna för maxtaxa för barnomsorgen. I våras ändrades den statliga förordningen genom en justering av den övre gränsen för denna taxa. Den justerades upp från 42 000 kronor till 42 890 kronor. De nya reglerna började gäller från den 1 juli.

Ändringen är alltså gjord av staten. Den slår igenom i Karlskoga liksom alla andra kommuner som tillämpar maxtaxa. Den nya av staten beslutade maxtaxan började tillämpas i Karlskoga från halvårsskiftet. När denna ändring gjordes uppmärksammade emellertid barn- och utbildningsförvaltningen att det fanns en otydlighet i det beslut som fattades av kommunfullmäktige vid införandet av maxtaxan om vad som gäller när staten justerar takgränsen. Av detta skäl beslutade nämnden i september att föreslå fullmäktige att klargöra att maxtaxan ska följa det index som Skolverket använder för beräkning av avgiftstaket, något som inte tydligt framgick av fullmäktiges beslut för elva år sedan.

Man kan diskutera om förvaltningen gjorde rätt som började tillämpa det nya regelverket från 1 juli. Detta var inte något som beslutats av nämnden utan var ett tjänstemannabeslut som grundades på att maxtaxan möjliggörs av ett statsbidrag som förutsätter att kommunen följer vissa regler och att det aldrig varit tänkt att Karlskoga skulle avvika från dessa. Samtidigt framgår det som sagt inte helt klart av det beslut som togs för elva år sedan vad som ska ske när staten ändrar reglerna. Med det förslag till ny skrivning som nämnden beslutade kommer denna oklarhet att bli undanröjd.

Yvonne Nilsson (S)

ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Lars Hultkrantz (FP)

förste vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.