2015-10-01 06:00

2015-10-01 06:00

Är helt oacceptabelt

BUSSTRAFIKEN: Svar till insändare Veronica Kaleta

Bussresenären Veronica Kaleta framför i en insändare den 24 september kritik mot Länstrafikens och enskilda bussförares säkerhetsrutiner. Till att börja med är det naturligtvis oacceptabelt om våra bussförare inte kör på ett säkert sätt. Alla som reser med oss ska kunna känna sig trygga och väl bemötta.

Återkopplingen från våra resenärer är oerhört viktig för att vi ska kunna hantera problem med säkerheten. Allra bäst är om den som känner sig otrygg vänder sig till vår kundtjänst på telefonnummer 0771-55 30 00 eller e-post . När vi får information om var och när något har inträffat har vi bättre möjligheter att ta upp frågan med just den förare som är berörd.

De synpunkter som skribenten framför, bland annat kring prat i mobiltelefon och hastighetsöverträdelser, kommer jag att ta upp direkt med de entreprenörer som kör våra bussar och har arbetsgivaransvar för förarna. Jag kommer att uppmana entreprenörerna att samtala med alla sina förare om att säkerhets- och trafikreglerna undantagslöst måste följas, varje dag på varje linje.

Skribenten tar också upp att bussarna på linje 500 mellan Karlskoga och Örebro ibland blir så fulla att vissa resenärer måste stå upp. Vi är medvetna om att platserna på bussarna ibland inte räcker till och arbetar redan idag ständigt med att förstärka trafiken så långt som möjligt.

I den större trafikomläggning som vi gör till augusti 2016 kommer vi dessutom att öka turtätheten på linje 500, så att bussarna går med 7,5 minuters mellanrum istället för som i dag var 15 minut. Förhoppningsvis kommer det också minska problemet med överfulla bussar.

Thony Lundberg

Trafik- och marknadschef, Länstrafiken Örebro

Bussresenären Veronica Kaleta framför i en insändare den 24 september kritik mot Länstrafikens och enskilda bussförares säkerhetsrutiner. Till att börja med är det naturligtvis oacceptabelt om våra bussförare inte kör på ett säkert sätt. Alla som reser med oss ska kunna känna sig trygga och väl bemötta.

Återkopplingen från våra resenärer är oerhört viktig för att vi ska kunna hantera problem med säkerheten. Allra bäst är om den som känner sig otrygg vänder sig till vår kundtjänst på telefonnummer 0771-55 30 00 eller e-post . När vi får information om var och när något har inträffat har vi bättre möjligheter att ta upp frågan med just den förare som är berörd.

De synpunkter som skribenten framför, bland annat kring prat i mobiltelefon och hastighetsöverträdelser, kommer jag att ta upp direkt med de entreprenörer som kör våra bussar och har arbetsgivaransvar för förarna. Jag kommer att uppmana entreprenörerna att samtala med alla sina förare om att säkerhets- och trafikreglerna undantagslöst måste följas, varje dag på varje linje.

Skribenten tar också upp att bussarna på linje 500 mellan Karlskoga och Örebro ibland blir så fulla att vissa resenärer måste stå upp. Vi är medvetna om att platserna på bussarna ibland inte räcker till och arbetar redan idag ständigt med att förstärka trafiken så långt som möjligt.

I den större trafikomläggning som vi gör till augusti 2016 kommer vi dessutom att öka turtätheten på linje 500, så att bussarna går med 7,5 minuters mellanrum istället för som i dag var 15 minut. Förhoppningsvis kommer det också minska problemet med överfulla bussar.

Thony Lundberg

Trafik- och marknadschef, Länstrafiken Örebro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.