2015-09-30 06:00

2015-09-30 06:00

Viloplats på kyrkogården

KYRKOGÅRDEN

Vi har anhöriga på Östra kyrkogården när vi besöker den vill man känna lugnet där. Vi plockar bort grenar på och bredvid gravarna.

En stor sak som STÖR är att människor går med hundar och har dessa i långt koppel och flera gånger har vi sett kissande hundar.

RESPEKTLÖST tycker vi.

Vuxna människor !!!!!

Respekt

Vi har anhöriga på Östra kyrkogården när vi besöker den vill man känna lugnet där. Vi plockar bort grenar på och bredvid gravarna.

En stor sak som STÖR är att människor går med hundar och har dessa i långt koppel och flera gånger har vi sett kissande hundar.

RESPEKTLÖST tycker vi.

Vuxna människor !!!!!

Respekt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.