2015-09-30 06:00

2015-09-30 06:00

Ge ditt bidrag till djuren

WORLD ANIMAL DAY: Ska belysa djurens situation

Djurens dag, är en internationell temadag för att uppmärksamma djurrätt och djurskydd. Den firas över hela världen oavsett religion den 4 oktober varje år och startade 1931 av ekologer i Florens, Italien. Valet av datum härleder till att det är Fanciskus av Assisiis helgondag och han var djurens och människors vän under sin levnad på 1100-talet. I dag firas Djurens dag för att påminna om vikten av djurens välmående och för att belysa djurens situation. All den värme och omtanke vi förmedlar till våra djur ger oss deras tillgivenhet mångfalt tillbaka. All form av djurmisshandel skall beivras.

Snart faller kylan och snö lägger sitt täcke över naturen. Många vilda djur och fåglar får det svårt att finna mat. Visa din omtanke och bidrag med lite mat för deras överlevnad. Du vill säkert höra vårens glada fågelkvitter?

Djurens vänner

Gunnel Oldén

Djurens dag, är en internationell temadag för att uppmärksamma djurrätt och djurskydd. Den firas över hela världen oavsett religion den 4 oktober varje år och startade 1931 av ekologer i Florens, Italien. Valet av datum härleder till att det är Fanciskus av Assisiis helgondag och han var djurens och människors vän under sin levnad på 1100-talet. I dag firas Djurens dag för att påminna om vikten av djurens välmående och för att belysa djurens situation. All den värme och omtanke vi förmedlar till våra djur ger oss deras tillgivenhet mångfalt tillbaka. All form av djurmisshandel skall beivras.

Snart faller kylan och snö lägger sitt täcke över naturen. Många vilda djur och fåglar får det svårt att finna mat. Visa din omtanke och bidrag med lite mat för deras överlevnad. Du vill säkert höra vårens glada fågelkvitter?

Djurens vänner

Gunnel Oldén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.