2015-09-29 06:00

2015-09-29 06:00

Ta de regler som gäller här

TRADITIONER: Svar till SFI elever

Traditioner

Eftersom ni kallar er för gäster i Sverige, så gäller att ni får ta seden dit ni kommer. Vill ni fira alla de helgdagar ni har, så visst kan ni göra det, men eftersom ni är i Sverige och vi här har våra helgdagar, så får ni nog finna er i att ni får fira de helger ni har, privat.

Ni är ju lediga på de dagar som är rödmarkerade i den svenska almanackan, och även oftast lördagar också. Alla världens folk som finns här i Sverige som gäster eller invandrade, alla med sina olika helgdagar kan inte bara få ledigt för detta. Samhället här skulle inte fungera då, och är ni här och håller på att som gäster lära er svenska, så skall ni acceptera de regler som finns här. Det borde vara det första ni får lära er i SFI.

Tror ni att det motsatta förhållandet skulle fungera, alltså att svenskar i de länder ni kommer ifrån, kan begära eller t o m kräva ledigheter hur som helst. Kommer man till ett muslimskt land har man att rätta sig efter de regler som gäller där. Så enkelt är det, och det borde vara en självklarhet för alla hitkommande också.

Jan

Eftersom ni kallar er för gäster i Sverige, så gäller att ni får ta seden dit ni kommer. Vill ni fira alla de helgdagar ni har, så visst kan ni göra det, men eftersom ni är i Sverige och vi här har våra helgdagar, så får ni nog finna er i att ni får fira de helger ni har, privat.

Ni är ju lediga på de dagar som är rödmarkerade i den svenska almanackan, och även oftast lördagar också. Alla världens folk som finns här i Sverige som gäster eller invandrade, alla med sina olika helgdagar kan inte bara få ledigt för detta. Samhället här skulle inte fungera då, och är ni här och håller på att som gäster lära er svenska, så skall ni acceptera de regler som finns här. Det borde vara det första ni får lära er i SFI.

Tror ni att det motsatta förhållandet skulle fungera, alltså att svenskar i de länder ni kommer ifrån, kan begära eller t o m kräva ledigheter hur som helst. Kommer man till ett muslimskt land har man att rätta sig efter de regler som gäller där. Så enkelt är det, och det borde vara en självklarhet för alla hitkommande också.

Jan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.