2015-09-29 06:00

2015-09-29 06:00

Det är diskriminering

POLITIK: Att utesluta två partier är inte demokrati

På ett partiföreträdarmöte i våras togs beslut om att tillsätta en grupp för att dra upp riktlinjer för etik och moral inom partierna, exempelvis hur man uppträder mot andra partier på möten och dyl. Riktlinjer lades fram och beslut fattades att dessa ska följas.

Där står bl.a.:

Förtroendevalda skall respektera demokratin och dess spelregler genom att

· Följa lagar och förordningar, avtal och andra bestämmelser som skapats för vår kommun och det politiska arbetet.

· Arbeta för kommuninnevånarnas bästa.

· Göra ditt allra bästa i uppdrag där du representerar Karlskoga kommun.

På Samhällsbyggnadsnämndens senaste möte kom det fram ett papper angående ett sidoavtal till tomträttsavtal gällande Hyttåsens hotell. Detta sidoavtal skulle ge Hyttåsens fastigheter AB rätt att bedriva asylboende under 2 års tid. Med stöd av den interna politiska diskussion som fördes skulle sidoavtalets innehåll innebära att utemiljön om möjligt anpassas till att bli mer lämpligt för barn.

Lördagen den 12 sep. kunde man läsa i KT Efter ett möte med fastighetsägare samlades representanter från alla partier utom SPI och SD för att diskutera möjligheterna för ett tillfälligt asylboende...... Att SPI och SD inte bjöds in beror på att de ansetts ha visat sitt ställningstagande vad det gäller flyktingmottagning.

Vi har hela tiden ansett och påpekat att man ska skilja på begreppen invandrare och flyktingar! Denna åsikt innebar alltså ett uteslutande från att delta i diskussionen!

Det är inte demokrati.

Det är diskriminering av två politiska partier.

Att bli uteslutna från en diskussion anser vi inte vara förenligt med de nyligen antagna etiska riktlinjerna för förtroendevalda.

Roland Källström

SPI Välfärden Karlskoga

På ett partiföreträdarmöte i våras togs beslut om att tillsätta en grupp för att dra upp riktlinjer för etik och moral inom partierna, exempelvis hur man uppträder mot andra partier på möten och dyl. Riktlinjer lades fram och beslut fattades att dessa ska följas.

Där står bl.a.:

Förtroendevalda skall respektera demokratin och dess spelregler genom att

· Följa lagar och förordningar, avtal och andra bestämmelser som skapats för vår kommun och det politiska arbetet.

· Arbeta för kommuninnevånarnas bästa.

· Göra ditt allra bästa i uppdrag där du representerar Karlskoga kommun.

På Samhällsbyggnadsnämndens senaste möte kom det fram ett papper angående ett sidoavtal till tomträttsavtal gällande Hyttåsens hotell. Detta sidoavtal skulle ge Hyttåsens fastigheter AB rätt att bedriva asylboende under 2 års tid. Med stöd av den interna politiska diskussion som fördes skulle sidoavtalets innehåll innebära att utemiljön om möjligt anpassas till att bli mer lämpligt för barn.

Lördagen den 12 sep. kunde man läsa i KT Efter ett möte med fastighetsägare samlades representanter från alla partier utom SPI och SD för att diskutera möjligheterna för ett tillfälligt asylboende...... Att SPI och SD inte bjöds in beror på att de ansetts ha visat sitt ställningstagande vad det gäller flyktingmottagning.

Vi har hela tiden ansett och påpekat att man ska skilja på begreppen invandrare och flyktingar! Denna åsikt innebar alltså ett uteslutande från att delta i diskussionen!

Det är inte demokrati.

Det är diskriminering av två politiska partier.

Att bli uteslutna från en diskussion anser vi inte vara förenligt med de nyligen antagna etiska riktlinjerna för förtroendevalda.

Roland Källström

SPI Välfärden Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.