2015-09-28 06:00

2015-09-28 06:00

Ett glädjande initiativ

MJÖLKBÖNDER

Jättebra ICA och Mikael Norling att ni sponsrar bönderna med 1 krona per mjölkliter som ni säljer. Det var glädjande att se detta goda initiativ.

Nu vill vi se hur de övriga livsmedelsaffärerna, Willys, Lidl, Pekås, Coop, Konsumbutiker, OKQ8, Statoil.... väljer att gå vidare, om de har stake nog att följa ert goda exempel. På detta vis gynnas en levande landsbygd, öppna landskap och inhemsk livsmedelsproduktion vilket är jätteviktigt.

Tack ICA för ert goda exempel!

Anders Eriksson

Jättebra ICA och Mikael Norling att ni sponsrar bönderna med 1 krona per mjölkliter som ni säljer. Det var glädjande att se detta goda initiativ.

Nu vill vi se hur de övriga livsmedelsaffärerna, Willys, Lidl, Pekås, Coop, Konsumbutiker, OKQ8, Statoil.... väljer att gå vidare, om de har stake nog att följa ert goda exempel. På detta vis gynnas en levande landsbygd, öppna landskap och inhemsk livsmedelsproduktion vilket är jätteviktigt.

Tack ICA för ert goda exempel!

Anders Eriksson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.