2015-09-26 06:00

2015-09-26 06:00

Allt kan bli bättre

AVTALSRÖRELSEN: Fackets roll idag är lika viktig som någonsin

Hösten närmar sig och nu drar avtalsrörelsen igång på allvar. I Unionen kavlar vi upp ärmarna och lägger fullt fokus på att nå ännu bättre villkor på arbetsplatserna. Vi har frågat medlemmarna vad de prioriterar högst och vi har fått tydliga svar:

· Höjda reallöner och ett siffersatt utrymme för årliga löneökningar för alla.

· Flexpension på alla avtalsområden.

· Stärkta möjligheter till återhämtning och ökad tydlighet kring tillgänglighet på fritiden.

· Systematiska åtgärder för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.

I Örebro län finns Unionens medlemmar i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, organisationer och föreningar. Vi är ett brett förbund där medlemmarnas arbetssituation skiljer sig åt. Oavsett situation har vi som förbund ett ansvar att driva medlemmarnas viktigaste frågor. Nu vet vi vilka frågor det rör sig om och att just dessa frågor är viktiga är egentligen ganska enkelt att se. Lönerna fortsätter naturligt nog att vara viktiga för oss. Men vi ser också att ungdomarna idag är högst skeptiska till sin egen pension. Anställda går in i väggen på grund av slimmade och rent anorektiska organisationer där jobb på fritiden blir praxis. Att vi dessutom 2015 inte är jämställda är inget annat än ett stort misslyckande.

Det är ute på arbetsplatserna vi står ca 40 timmar i veckan, om vi har tur att ha en heltidstjänst. Att det spelar roll hur vi har det på jobbet behöver vi inte fundera över. Det finns en balans som måste upprätthållas mellan jobb och fritid. Det finns rättigheter som måste skyddas och möjligheter som måste synliggöras. Vi ska ha de bästa förutsättningar att skapa fler och bättre jobb i vårt län. Med friska och välmående individer, företag och organisationer. Men allt detta kommer inte av sig självt. Det krävs ständiga förhandlingar för att skapa den arbetsmarknad vi har idag. Och allt är verkligen inte perfekt. Snarare är det så att allt kan bli bättre. Det är precis det vi fortsätter kämpa för.

I Sverige har vi en förmån i att parterna på arbetsmarknaden kommer överens om vilka förhållanden som ska råda. Inte de politiska partierna. Detta kallas den svenska modellen. Vi ska värna om den svenska modellen och vi ska värna om kollektivavtalen, för utan dessa har vi inte längre möjlighet att påverka.

Fackets roll idag är lika viktig som någonsin. De frågor som Unionen ska jobba för är i högsta grad viktiga i Örebro län ur individens, företagens och samhällets perspektiv. Vi ska må bra både på och av jobbet och allt kan bli bättre!

Helena Ahrén

Ordförande Unionen Bergslagen

Annika Johansson

Regionchef Unionen Bergslagen

Hösten närmar sig och nu drar avtalsrörelsen igång på allvar. I Unionen kavlar vi upp ärmarna och lägger fullt fokus på att nå ännu bättre villkor på arbetsplatserna. Vi har frågat medlemmarna vad de prioriterar högst och vi har fått tydliga svar:

· Höjda reallöner och ett siffersatt utrymme för årliga löneökningar för alla.

· Flexpension på alla avtalsområden.

· Stärkta möjligheter till återhämtning och ökad tydlighet kring tillgänglighet på fritiden.

· Systematiska åtgärder för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.

I Örebro län finns Unionens medlemmar i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, organisationer och föreningar. Vi är ett brett förbund där medlemmarnas arbetssituation skiljer sig åt. Oavsett situation har vi som förbund ett ansvar att driva medlemmarnas viktigaste frågor. Nu vet vi vilka frågor det rör sig om och att just dessa frågor är viktiga är egentligen ganska enkelt att se. Lönerna fortsätter naturligt nog att vara viktiga för oss. Men vi ser också att ungdomarna idag är högst skeptiska till sin egen pension. Anställda går in i väggen på grund av slimmade och rent anorektiska organisationer där jobb på fritiden blir praxis. Att vi dessutom 2015 inte är jämställda är inget annat än ett stort misslyckande.

Det är ute på arbetsplatserna vi står ca 40 timmar i veckan, om vi har tur att ha en heltidstjänst. Att det spelar roll hur vi har det på jobbet behöver vi inte fundera över. Det finns en balans som måste upprätthållas mellan jobb och fritid. Det finns rättigheter som måste skyddas och möjligheter som måste synliggöras. Vi ska ha de bästa förutsättningar att skapa fler och bättre jobb i vårt län. Med friska och välmående individer, företag och organisationer. Men allt detta kommer inte av sig självt. Det krävs ständiga förhandlingar för att skapa den arbetsmarknad vi har idag. Och allt är verkligen inte perfekt. Snarare är det så att allt kan bli bättre. Det är precis det vi fortsätter kämpa för.

I Sverige har vi en förmån i att parterna på arbetsmarknaden kommer överens om vilka förhållanden som ska råda. Inte de politiska partierna. Detta kallas den svenska modellen. Vi ska värna om den svenska modellen och vi ska värna om kollektivavtalen, för utan dessa har vi inte längre möjlighet att påverka.

Fackets roll idag är lika viktig som någonsin. De frågor som Unionen ska jobba för är i högsta grad viktiga i Örebro län ur individens, företagens och samhällets perspektiv. Vi ska må bra både på och av jobbet och allt kan bli bättre!

Helena Ahrén

Ordförande Unionen Bergslagen

Annika Johansson

Regionchef Unionen Bergslagen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.