2015-09-22 06:00

2015-09-22 06:00

En tydlig vänstersväng

BUDGETEN: Fp vill sätta patienten i centrum

När den rödgröna regeringen nu lägger sin första budget är det tydligt hur stor vänstersväng Sverige gör. Det huvudsakliga budskapet är att höjda skatter och mer makt till politikerna är rätt väg att gå.

För oss i Folkpartiet liberalerna är vägen en annan. Vi vill öka företagandet, ge fler engagerade entreprenörer möjlighet att bilda bolag, bolag som kan växa, skapa fler jobb och mer resurser till välfärden. Vi vill sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för fler. Vi vill reformera bostadsmarknaden.

Den liberala vägen innebär att politiken ska besluta om färre saker, men det man beslutar om ska man göra bättre. Vården är ett typexempel. Vi vill sätta patienten i centrum, inte den politiskt styrda organisationen. Runt patienten vill vi bygga ett system för den bästa vården, oavsett vem som utför den. Duktiga regionmedarbetare och engagerade vårdentreprenörer kompletterar varandra. Allt för patientens bästa.

Den socialdemokratiskt styrda regionen klarar inte sitt vårduppdrag. Men någon vilja till förändring syns inte. Det slår mot patienter som inte får vård vare sig i tid eller till rätt kvalitet. Det slår mot regionens alla skattebetalare som betalar för mycket för en låg kvalitet.

Men det slår också mot regionens företagare och företagsamhet.

Ibland kan det låta som om de nya miljonerna till en ny flyglinje är det som kommer att lösa regionens problem med låg företagsamhet. Socialdemokraterna försöker gömma sin företagsfientliga politik bakom ytterligare ett stöd till den regionala flygplatsen. Det är en orimlig politik.

Låt oss påpeka att Folkpartiet liberalerna menar att regionen har ett stort ansvar för en väl fungerande regional infrastruktur. Det gäller också flygtransporter. Det är därför Folkpartiet liberalerna både i det tidigare landstinget liksom i Karlskoga kommun valt att stå bakom det offentliga stödet till flygplatsen. Med vår politik och vår ekonomiska medvetenhet, hade dessa pengar inte behövt tas från vården som nu sker.

Det stöd som nu läggs till, de sex ytterligare miljoner som socialdemokraterna tar från vården, handlar inte om flygplatsen. Istället är det ett stöd till ett privat bolag som ska trafikera densamma. Ett sådant stöd riskerar att snedvrida konkurrensen inom transportsektorn om det sker på fel sätt. Vi kommer noga att analysera konsekvenserna av detta och kräva ordentliga uppföljningar.

Men stödet visar framförallt på att socialdemokraternas regionpolitik inte hänger ihop. När det passar, som vid flygplatsen, är det enligt dem helt rätt att till och med ta skattepengar för ett stöd till ett privat bolag. Men när det gäller vård är det inte ens acceptabelt med privata aktörer som skulle kunna förbättra vårdsituationen för fler patienter.

Socialdemokratin saknar idag en politik för framtiden. Det gäller såväl Sverige som Örebroregionen. Istället för mer företagande, bättre villkor för entreprenörer och ökad valfrihet och kvalitet för medborgarna, väljer man höjda skatter, mer makt till politikerna och stängda dörrar till alltför många företag och företagande.

Folkpartiet liberalerna vill mer. Det är ett starkt och fritt företagande, även inom regionens vårduppdrag, som lägger grunden till den välfärd vi politiker har att fördela.

Anna Ågerfalk (fp)

Oppositionsråd Region Örebro län

Lars Hultkrantz (fp)

Ledamot kommunstyrelsen Karlskoga

När den rödgröna regeringen nu lägger sin första budget är det tydligt hur stor vänstersväng Sverige gör. Det huvudsakliga budskapet är att höjda skatter och mer makt till politikerna är rätt väg att gå.

För oss i Folkpartiet liberalerna är vägen en annan. Vi vill öka företagandet, ge fler engagerade entreprenörer möjlighet att bilda bolag, bolag som kan växa, skapa fler jobb och mer resurser till välfärden. Vi vill sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för fler. Vi vill reformera bostadsmarknaden.

Den liberala vägen innebär att politiken ska besluta om färre saker, men det man beslutar om ska man göra bättre. Vården är ett typexempel. Vi vill sätta patienten i centrum, inte den politiskt styrda organisationen. Runt patienten vill vi bygga ett system för den bästa vården, oavsett vem som utför den. Duktiga regionmedarbetare och engagerade vårdentreprenörer kompletterar varandra. Allt för patientens bästa.

Den socialdemokratiskt styrda regionen klarar inte sitt vårduppdrag. Men någon vilja till förändring syns inte. Det slår mot patienter som inte får vård vare sig i tid eller till rätt kvalitet. Det slår mot regionens alla skattebetalare som betalar för mycket för en låg kvalitet.

Men det slår också mot regionens företagare och företagsamhet.

Ibland kan det låta som om de nya miljonerna till en ny flyglinje är det som kommer att lösa regionens problem med låg företagsamhet. Socialdemokraterna försöker gömma sin företagsfientliga politik bakom ytterligare ett stöd till den regionala flygplatsen. Det är en orimlig politik.

Låt oss påpeka att Folkpartiet liberalerna menar att regionen har ett stort ansvar för en väl fungerande regional infrastruktur. Det gäller också flygtransporter. Det är därför Folkpartiet liberalerna både i det tidigare landstinget liksom i Karlskoga kommun valt att stå bakom det offentliga stödet till flygplatsen. Med vår politik och vår ekonomiska medvetenhet, hade dessa pengar inte behövt tas från vården som nu sker.

Det stöd som nu läggs till, de sex ytterligare miljoner som socialdemokraterna tar från vården, handlar inte om flygplatsen. Istället är det ett stöd till ett privat bolag som ska trafikera densamma. Ett sådant stöd riskerar att snedvrida konkurrensen inom transportsektorn om det sker på fel sätt. Vi kommer noga att analysera konsekvenserna av detta och kräva ordentliga uppföljningar.

Men stödet visar framförallt på att socialdemokraternas regionpolitik inte hänger ihop. När det passar, som vid flygplatsen, är det enligt dem helt rätt att till och med ta skattepengar för ett stöd till ett privat bolag. Men när det gäller vård är det inte ens acceptabelt med privata aktörer som skulle kunna förbättra vårdsituationen för fler patienter.

Socialdemokratin saknar idag en politik för framtiden. Det gäller såväl Sverige som Örebroregionen. Istället för mer företagande, bättre villkor för entreprenörer och ökad valfrihet och kvalitet för medborgarna, väljer man höjda skatter, mer makt till politikerna och stängda dörrar till alltför många företag och företagande.

Folkpartiet liberalerna vill mer. Det är ett starkt och fritt företagande, även inom regionens vårduppdrag, som lägger grunden till den välfärd vi politiker har att fördela.

Anna Ågerfalk (fp)

Oppositionsråd Region Örebro län

Lars Hultkrantz (fp)

Ledamot kommunstyrelsen Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.