2015-09-17 06:00

2015-09-17 06:00

Går att göra det bättre

KARLSKOGA: En av Sveriges fulaste städer?

Karlskoga

Nyligen offentliggjordes det för Karlskoga föga smickrande omdömet att Karlskoga är en landets 10 fulaste städer! Men med lite vilja skulle det gå att förbättra omdömet.

Varför kan man inte t.ex. iordningställa småbåtshamnen i Aggerudsviken och varför kan man inte snygga till runt Rävåskanonen och öppna upp utsikten över centrum och sjön och anlägga en gångväg till Rävåskullen? Ninnikives gamla omoderna bensinmack vid E18:s infart i Sandviken och den nedrasande ladan vid Blinäs vid infarten från Degerfors bidrar säkert tyvärr till ett skamfilat första intryck av Karlskoga. Alfred Nobels torg gör väl för närvarande heller ingen glad, men uppmuntra en torghandel för att därigenom skapa lite liv och rörelse i centrum, istället för att prata om att flytta torghandeln till Willys entré. K-center med sin fula parkeringssnurra bidrar väl heller inte till att göra staden vackrare. Sätt fart på förslaget om P-skivor för enklare parkering i centrum. Men allting ska tydligen behövas dras i långbänk.

Men det finns också plussidor. I Ekmansdalen är det vackert, men den är en lite outnyttjad pärla. Parkförvaltningen ska dock ha en stor eloge för fina blomsterplanteringar runt om i centrum.

Flanörer som vill bo i en fin stad

Nyligen offentliggjordes det för Karlskoga föga smickrande omdömet att Karlskoga är en landets 10 fulaste städer! Men med lite vilja skulle det gå att förbättra omdömet.

Varför kan man inte t.ex. iordningställa småbåtshamnen i Aggerudsviken och varför kan man inte snygga till runt Rävåskanonen och öppna upp utsikten över centrum och sjön och anlägga en gångväg till Rävåskullen? Ninnikives gamla omoderna bensinmack vid E18:s infart i Sandviken och den nedrasande ladan vid Blinäs vid infarten från Degerfors bidrar säkert tyvärr till ett skamfilat första intryck av Karlskoga. Alfred Nobels torg gör väl för närvarande heller ingen glad, men uppmuntra en torghandel för att därigenom skapa lite liv och rörelse i centrum, istället för att prata om att flytta torghandeln till Willys entré. K-center med sin fula parkeringssnurra bidrar väl heller inte till att göra staden vackrare. Sätt fart på förslaget om P-skivor för enklare parkering i centrum. Men allting ska tydligen behövas dras i långbänk.

Men det finns också plussidor. I Ekmansdalen är det vackert, men den är en lite outnyttjad pärla. Parkförvaltningen ska dock ha en stor eloge för fina blomsterplanteringar runt om i centrum.

Flanörer som vill bo i en fin stad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.