2015-09-11 06:00

2015-09-11 06:00

Ska vara lätt att leva

PARKERING: Dags att pröva gratis parkering med P-skiva

I helgen som gick stannade vi till i Leksand för att äta lunch. Det första som skall göras är att parkera bilen. Det var mycket folk i rörelse men det gick lätt att hitta P-plats. Det var hela tiden omsättning på bilar.

På infarten till P-platsen fanns skyltar med devisen Det är lätt att leva i Leksand kompletterat med att Här parkerar Du gratis med P-skiva.

Leksand är en liten trevlig stad där man, som jag förstår, satsar på att utveckla centrum med många affärer och restauranger. Leksand satsar naturligtvis på turismen men det kommer också de fastboende till del. Det skall vara lätt att leva i Leksand är en tänkvärd slogan.

Som ett svar på en motion jag lämnat till kommunfullmäktige om gratis, tidsbegränsad, parkering i centrum, pågår en utredning sedan ett par år tillbaka en utredning om hur man skall lösa parkeringsfrågan. Hur lång tid skall det behöva ta???

En konsekvens av detta är att centrum minskar i betydelse vilket drabbar affärer och restauranger. Ett levande centrum är beroende av att det är lätt att komma dit. En del i detta är att det är lätt att parkera bilen.

En annan konsekvens har blivit att vi har en mängd gamla P-automater som bara tar emot mynt. Hur många går med mynt i fickan? Det är heller inte så lätt att få tag i mynt om man inte har några. I dag betalar man med kort. Den som vill parkera bilen en kort stund kan tvingas bryta mot lagen eller kommunens P-föreskrifter.

Är det inte dags att avbryta det ständiga utredandet (som kostar pengar) och pröva Gratis parkering med P-skiva?

Det skall vara lätt att leva i Karlskoga!!!!!

 

Alf Rosberg

Moderat

På infarten till P-platsen fanns skyltar med devisen Det är lätt att leva i Leksand kompletterat med att Här parkerar Du gratis med P-skiva.

Leksand är en liten trevlig stad där man, som jag förstår, satsar på att utveckla centrum med många affärer och restauranger. Leksand satsar naturligtvis på turismen men det kommer också de fastboende till del. Det skall vara lätt att leva i Leksand är en tänkvärd slogan.

Som ett svar på en motion jag lämnat till kommunfullmäktige om gratis, tidsbegränsad, parkering i centrum, pågår en utredning sedan ett par år tillbaka en utredning om hur man skall lösa parkeringsfrågan. Hur lång tid skall det behöva ta???

En konsekvens av detta är att centrum minskar i betydelse vilket drabbar affärer och restauranger. Ett levande centrum är beroende av att det är lätt att komma dit. En del i detta är att det är lätt att parkera bilen.

En annan konsekvens har blivit att vi har en mängd gamla P-automater som bara tar emot mynt. Hur många går med mynt i fickan? Det är heller inte så lätt att få tag i mynt om man inte har några. I dag betalar man med kort. Den som vill parkera bilen en kort stund kan tvingas bryta mot lagen eller kommunens P-föreskrifter.

Är det inte dags att avbryta det ständiga utredandet (som kostar pengar) och pröva Gratis parkering med P-skiva?

Det skall vara lätt att leva i Karlskoga!!!!!

 

Alf Rosberg

Moderat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.