2015-09-09 06:00

2015-09-09 06:00

Bortkastat

UTVECKLINGSCHEF

Det finns förvisso många sätt att öda kommunens resurser på. Ett av de allra sämsta måste nog sägas vara tillsättandet av en utböling till sk „utvecklingschef”. Han tycker att „slänga käft” och „påställa” är utmärkande för kommunen. Bara det visar ju vilken främmande fågel i ankdammen han är.

Tag istället de här helt och hållet bortkastade pengarna och stoppa in i äldreomsorgen, där gör de nytta!

Inföding

Det finns förvisso många sätt att öda kommunens resurser på. Ett av de allra sämsta måste nog sägas vara tillsättandet av en utböling till sk „utvecklingschef”. Han tycker att „slänga käft” och „påställa” är utmärkande för kommunen. Bara det visar ju vilken främmande fågel i ankdammen han är.

Tag istället de här helt och hållet bortkastade pengarna och stoppa in i äldreomsorgen, där gör de nytta!

Inföding

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.