2015-09-08 06:00

2015-09-08 06:00

Sjukt med avgift på sjukdom

KARENS

Karensdagen är en avgift på sjukdom. Den ger inte bara människor mindre pengar i plånboken, utan driver även på sjuknärvaron - det vill säga att folk går till jobbet fastän det är sjuka, vilket i sin tur ökar smittspridningen.

Självklart slår det hårdast mot den som inte kan undvara en dags lön. Om målet med sjukförsäkringen hade varit att så få sjukdagar som möjligt, så hade vi tagit bort karensdagen för alla. Istället verkar dagens system istället prioritera att straffa den som blir sjuk.

Prosit

Självklart slår det hårdast mot den som inte kan undvara en dags lön. Om målet med sjukförsäkringen hade varit att så få sjukdagar som möjligt, så hade vi tagit bort karensdagen för alla. Istället verkar dagens system istället prioritera att straffa den som blir sjuk.

Prosit

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.