2015-09-03 06:00

2015-09-03 06:00

Fler måste få chansen

ARBETSMARKNADEN: Det behövs visst fler jobb i Karlskoga Löfven!

Det är ingen brist på jobb, slog Stefan Löfven fast när han sommartalade i Stockholm nyligen. Ett häpnadsväckande uttalande från Sveriges statsminister. I Karlskoga finns det drygt 1300 arbetslösa som nog knappast håller med. Att jobben blir fler är Nya Moderaternas viktigaste prioritering. Nu går vi fram med nya förslag för att fler ska få chansen på arbetsmarknaden.

En av våra stora utmaningar är det nya utanförskap som växer fram och idag drabbar var sjunde person i Sverige. Framför allt är det utrikes födda och unga som har svårt att få det viktiga första jobbet och som därför utestängs från den gemenskap som det innebär att ha arbetskamrater och få vara med och bidra på en arbetsplats. Att fler utbildar sig och gör sig anställningsbara är viktigt för att förbättra matchningen men utan jobbsatsningar är det inte tillräckligt för att möta den utmaning vi står inför.

För att öka drivkrafterna till arbete föreslår vi sänkt skatt på arbete för dem med små inkomster –förstajobbet-avdraget. En person med genomsnittlig ingångslön får en skattelättnad, i förhållande till inkomsten, som är 3 till 4 gånger så stor som dem med höga inkomster. Förslaget beräknas leda till ökat arbete med motsvarande 10 000 heltidstjänster.

Nu går vi även fram med förslaget om att en ny anställningsform för unga och nyanlända bör införas i lagen om anställningsskydd, LAS: förstajobbet-anställning. Anställningen ska vara tidsbegränsad, upp till 18 månader, och ska innehålla vissa utbildningsinslag där arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om utbildningsinnehållet. Förstajobbet-anställningen ska vara öppen för hela arbetsmarknaden, oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte.

Detta är två konkreta förslag som underlättar för fler att få den viktiga första arbetslivserfarenheten. Regeringen går i motsatt riktning –den 1 augusti höjde man arbetsgivaravgifterna för unga med 40 000 kr per person och år.

Löfven ser inte behovet av nya jobb och kanske är det därför hans verktygslåda är helt tom. Detta är allvarligt. Sverige och Karlskoga förtjänar bättre än så.

Elisabeth Svantesson (M

arbetsmarknadspolitisk talesperson

Tony Ring (M)

oppositionsråd Karlskoga

Det är ingen brist på jobb, slog Stefan Löfven fast när han sommartalade i Stockholm nyligen. Ett häpnadsväckande uttalande från Sveriges statsminister. I Karlskoga finns det drygt 1300 arbetslösa som nog knappast håller med. Att jobben blir fler är Nya Moderaternas viktigaste prioritering. Nu går vi fram med nya förslag för att fler ska få chansen på arbetsmarknaden.

En av våra stora utmaningar är det nya utanförskap som växer fram och idag drabbar var sjunde person i Sverige. Framför allt är det utrikes födda och unga som har svårt att få det viktiga första jobbet och som därför utestängs från den gemenskap som det innebär att ha arbetskamrater och få vara med och bidra på en arbetsplats. Att fler utbildar sig och gör sig anställningsbara är viktigt för att förbättra matchningen men utan jobbsatsningar är det inte tillräckligt för att möta den utmaning vi står inför.

För att öka drivkrafterna till arbete föreslår vi sänkt skatt på arbete för dem med små inkomster –förstajobbet-avdraget. En person med genomsnittlig ingångslön får en skattelättnad, i förhållande till inkomsten, som är 3 till 4 gånger så stor som dem med höga inkomster. Förslaget beräknas leda till ökat arbete med motsvarande 10 000 heltidstjänster.

Nu går vi även fram med förslaget om att en ny anställningsform för unga och nyanlända bör införas i lagen om anställningsskydd, LAS: förstajobbet-anställning. Anställningen ska vara tidsbegränsad, upp till 18 månader, och ska innehålla vissa utbildningsinslag där arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om utbildningsinnehållet. Förstajobbet-anställningen ska vara öppen för hela arbetsmarknaden, oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte.

Detta är två konkreta förslag som underlättar för fler att få den viktiga första arbetslivserfarenheten. Regeringen går i motsatt riktning –den 1 augusti höjde man arbetsgivaravgifterna för unga med 40 000 kr per person och år.

Löfven ser inte behovet av nya jobb och kanske är det därför hans verktygslåda är helt tom. Detta är allvarligt. Sverige och Karlskoga förtjänar bättre än så.

Elisabeth Svantesson (M

arbetsmarknadspolitisk talesperson

Tony Ring (M)

oppositionsråd Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.