2015-08-29 06:00

2015-08-29 06:00

Inkludering varje dag

FOLKHÖGSKOLAN: Elever från 29 länder studerar här

Den här veckan börjar folkhögskolorna runt omkring i Sverige sitt nya läsår, det gör vi också på Karlskoga folkhögskola. Vi har en stor utbildningsverksamhet och många människor söker sig till oss och vill gärna studera på folkhögskola. Det här läsåret kommer vi att ha mer än 350 studerande på våra folkhögskolekurser, SFI-verksamhet och arbetsmarknadsprojekt.

Idag hörs inte mycket positivt om det rådande samhällsklimatet. De stora utmaningarna som följer med att människor flyr för sina liv från krigshärjade och oroliga länder verkar betyda att våra problem ökar i trygga och stabila länder som Sverige. Men det går också att beskriva verkligheten där utmaningarna och de nya möjligheterna leder till att vi fortsätter vara ett öppet, humant och rikare mänskligt land längst upp i norr.

Utmaningarna handlar om att verkligen skapa tillfällen för människor att inkluderas och kunna etableras i vårt land. En nyckel till det är språk och utbildning.

Mångfalden är stor på folkhögskola. 2014 var 32 procent av de studerande på de allmänna kurserna utrikesfödda. Förra läsåret fanns det studerande från 29 olika länder på Karlskoga folkhögskola, unikt för vår kommun. Andelen studerande som behöver stöd i studierna med anledning av någon form av funktionsnedsättning var 2014 35 procent. Ungdomar som hoppat av grund- eller gymnasieskolan får på folkhögskola en möjlighet att under tre månader gå en Studiemotiverande folkhögskolekurs för att sedan kunna slutföra sina grundläggande studier. På Karlskoga folkhögskola har sedan starten 2010 330 ungdomar från Karlskoga/Degerfors fått denna möjlighet. Förra året startade vi en etableringskurs på sex månader för nysvenskar som behöver extra stöd för att kunna etablera sig i samhället och den satsningen fortsätter. Trots alla satsningar med extra utbildningsplatser fick vi även detta läsår säga nej till över 100 sökande till allmän kurs. Så stort är behovet av grundutbildning, vilket borde vara en rättighet för alla, vuxen som barn.

Folkhögskolan har en bred verksamhet och vill vara en interkulturell mötesplats öppen för alla. Folkbildningsrådet (FBR) bidrar med statistik och skriver i sin rapport 2014: ”Folkbildningen ska bidra till att perspektiv möts och idéer utmanas. Gränser mellan människor och grupper ska överskridas”. Mångfaldsfrågan är central och folkbildningen har kunskap och redskap för denna utmaning. Vi arbetar för inkludering varje dag på folkhögskolan.

Det finns många mervärden på en folkhögskola. Våra studerande kan bo på skolan i vårt internat och får då social träning och gemenskap. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd utifrån våra studerandes behov. Vi tränar varje dag på att leva tillsammans och det är där vi alla måste börja.

Nu har vi börjat det nya läsåret 2015/2016 och vi vill för dig berätta om allt det positiva som händer och att verksamhet som främjar inkludering pågår varje dag på folkhögskolan. Kom gärna och hälsa på oss!

Elaine Lindblom

rektor Karlskoga folkhögskola

Den här veckan börjar folkhögskolorna runt omkring i Sverige sitt nya läsår, det gör vi också på Karlskoga folkhögskola. Vi har en stor utbildningsverksamhet och många människor söker sig till oss och vill gärna studera på folkhögskola. Det här läsåret kommer vi att ha mer än 350 studerande på våra folkhögskolekurser, SFI-verksamhet och arbetsmarknadsprojekt.

Idag hörs inte mycket positivt om det rådande samhällsklimatet. De stora utmaningarna som följer med att människor flyr för sina liv från krigshärjade och oroliga länder verkar betyda att våra problem ökar i trygga och stabila länder som Sverige. Men det går också att beskriva verkligheten där utmaningarna och de nya möjligheterna leder till att vi fortsätter vara ett öppet, humant och rikare mänskligt land längst upp i norr.

Utmaningarna handlar om att verkligen skapa tillfällen för människor att inkluderas och kunna etableras i vårt land. En nyckel till det är språk och utbildning.

Mångfalden är stor på folkhögskola. 2014 var 32 procent av de studerande på de allmänna kurserna utrikesfödda. Förra läsåret fanns det studerande från 29 olika länder på Karlskoga folkhögskola, unikt för vår kommun. Andelen studerande som behöver stöd i studierna med anledning av någon form av funktionsnedsättning var 2014 35 procent. Ungdomar som hoppat av grund- eller gymnasieskolan får på folkhögskola en möjlighet att under tre månader gå en Studiemotiverande folkhögskolekurs för att sedan kunna slutföra sina grundläggande studier. På Karlskoga folkhögskola har sedan starten 2010 330 ungdomar från Karlskoga/Degerfors fått denna möjlighet. Förra året startade vi en etableringskurs på sex månader för nysvenskar som behöver extra stöd för att kunna etablera sig i samhället och den satsningen fortsätter. Trots alla satsningar med extra utbildningsplatser fick vi även detta läsår säga nej till över 100 sökande till allmän kurs. Så stort är behovet av grundutbildning, vilket borde vara en rättighet för alla, vuxen som barn.

Folkhögskolan har en bred verksamhet och vill vara en interkulturell mötesplats öppen för alla. Folkbildningsrådet (FBR) bidrar med statistik och skriver i sin rapport 2014: ”Folkbildningen ska bidra till att perspektiv möts och idéer utmanas. Gränser mellan människor och grupper ska överskridas”. Mångfaldsfrågan är central och folkbildningen har kunskap och redskap för denna utmaning. Vi arbetar för inkludering varje dag på folkhögskolan.

Det finns många mervärden på en folkhögskola. Våra studerande kan bo på skolan i vårt internat och får då social träning och gemenskap. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd utifrån våra studerandes behov. Vi tränar varje dag på att leva tillsammans och det är där vi alla måste börja.

Nu har vi börjat det nya läsåret 2015/2016 och vi vill för dig berätta om allt det positiva som händer och att verksamhet som främjar inkludering pågår varje dag på folkhögskolan. Kom gärna och hälsa på oss!

Elaine Lindblom

rektor Karlskoga folkhögskola

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.