2015-08-28 06:00

2015-08-28 06:00

Vården är viktigare

REGION ÖREBRO: Bidrag ska inte gå till flygplatsen

Region Örebros styrande s-politiker har meddelat att beslutet om en ny flyglinje mellan Örebro och Köpenhamn kommer kräva ökade bidrag för att finansiera det förväntade underskottet av verksamheten. Samtidigt redovisas siffror som visar att kostnader för vården under sommaren har ökat mer än beräknat när regionen valt att anlita bemanningsföretag istället för att anställa personal själva. Bristen på läkare på vårdcentralerna har varit känd länge. Nu är situationen svår även på sjukhusen där läkare hyrs in för att klara verksamheten på röntgen, medicin och inom psykiatrin. Vårdplatser stängs på grund av bristen på sjuksköterskor. Och invånarna i Örebro län får köa för vård längre än de flesta i landet.

Istället för att redovisa vilka problem och utmaningar vården står inför, och vilka resurstillskott som krävs döljer Socialdemokraterna patienternas krav och vårdens problem bakom nyheten att man öppnar en ny flyglinje.

Redan idag kostar flygplatsen i Örebro landstinget mångmiljonbelopp varje år i bidrag. Med den nyaflyglinjen räknar socialdemokraterna, enligt uppgift i media, med en ökad kostnad på 12 miljoner/år varav Region Örebro län ska stå för 6 miljoner. Örebro flygplats klarar idag inte marknadens krav. Trots att näringslivet ofta pekar på flygplatsens roll väljer de andra sätt att resa. Håller den trenden i sig kommer kraven öka på ägarna, Regionen och Örebro kommun, att täcka ytterligare underskott också för den nya linjen till Köpenhamn. Hade det funnits en verklig efterfrågan på reguljär trafik borde linjen ha funnits redan idag.

Region Örebro län har enorma utmaningar inom vården. Dessvärre ser vi en politisk ledning för Region Örebro länsom saknar både lösning och politik för att ta hand om problemen inom vården. Flygplatsen är en viktig del av regionens infrastruktur men styranderegionpolitiker borde lägga större fokus på att människor får den vård de behöver. Vad Örebro län behöver för att öka tillväxten är fler företag och företagare som genererar pengar, inte en offentlig sektor som ständigt försöker greppa över allt mer verksamhet.

Anna Ågerfalk (FP)

Oppositionsråd

Region Örebro

Region Örebros styrande s-politiker har meddelat att beslutet om en ny flyglinje mellan Örebro och Köpenhamn kommer kräva ökade bidrag för att finansiera det förväntade underskottet av verksamheten. Samtidigt redovisas siffror som visar att kostnader för vården under sommaren har ökat mer än beräknat när regionen valt att anlita bemanningsföretag istället för att anställa personal själva. Bristen på läkare på vårdcentralerna har varit känd länge. Nu är situationen svår även på sjukhusen där läkare hyrs in för att klara verksamheten på röntgen, medicin och inom psykiatrin. Vårdplatser stängs på grund av bristen på sjuksköterskor. Och invånarna i Örebro län får köa för vård längre än de flesta i landet.

Istället för att redovisa vilka problem och utmaningar vården står inför, och vilka resurstillskott som krävs döljer Socialdemokraterna patienternas krav och vårdens problem bakom nyheten att man öppnar en ny flyglinje.

Redan idag kostar flygplatsen i Örebro landstinget mångmiljonbelopp varje år i bidrag. Med den nyaflyglinjen räknar socialdemokraterna, enligt uppgift i media, med en ökad kostnad på 12 miljoner/år varav Region Örebro län ska stå för 6 miljoner. Örebro flygplats klarar idag inte marknadens krav. Trots att näringslivet ofta pekar på flygplatsens roll väljer de andra sätt att resa. Håller den trenden i sig kommer kraven öka på ägarna, Regionen och Örebro kommun, att täcka ytterligare underskott också för den nya linjen till Köpenhamn. Hade det funnits en verklig efterfrågan på reguljär trafik borde linjen ha funnits redan idag.

Region Örebro län har enorma utmaningar inom vården. Dessvärre ser vi en politisk ledning för Region Örebro länsom saknar både lösning och politik för att ta hand om problemen inom vården. Flygplatsen är en viktig del av regionens infrastruktur men styranderegionpolitiker borde lägga större fokus på att människor får den vård de behöver. Vad Örebro län behöver för att öka tillväxten är fler företag och företagare som genererar pengar, inte en offentlig sektor som ständigt försöker greppa över allt mer verksamhet.

Anna Ågerfalk (FP)

Oppositionsråd

Region Örebro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.