2015-08-04 06:00

2015-08-04 06:00

Satte havremjölken i halsen

KOR: En majoritet av svenskt nötköttkommer från uttjänta mjölkkor.

Djurhållning

Den 26 juli rapporterade Metro att Färre mjölkkor kan ge köttbrist. Som vegan sätter jag nästan havremjölken i halsen av att industrin själva tillsammans med media uppmärksammar den största lögnen inom mjölkindustrin. Men förutom titeln nämns inget om detta varför jag känner mig förpliktigad å Sveriges nötdjur vägnar att synliggöra detta.

En majoritet av det svenska nötköttet i butikerna kommer från uttjänta mjölkkor. Den romantiska idyllbild som målas upp i Bregottreklamen stämmer inte. Korna lever inte hela sina liv med familj och vänner betandes på ängar året om. Istället står en ko i genomsnitt inomhus 90% av sin tid på året, och mjölkindustrin försöker ständigt att ytterligare begränsa kornas möjlighet till utevistelse på somrarna. När de vid 4-5 års ålder inte producerar tillräckligt mycket mjölk skickas de till slakt som vilket köttdjur som helst. I naturen hade de kunnat bli 20-25 år.

Kalvarna de föder för att kunna producera mjölken vi ska dricka slits ifrån dem kort efter födseln. Varför vi dricker en annan arts mjölk som är menad för deras barn är det ingen som frågar sig. I ekologisk uppfödning fick de tidigare vara kvar hos deras mamma i några dagar, men detta förvärrade bara familjeseparationen. Korna skrek panikartat efter sina kalvar och försökte till och med klättra över stängsel för att kunna vara tillsammans igen.

I den svenska mjölkindustrin finns inga lyckliga slut. Det finns bara lidande och en oundviklig död för alla djur. Drick svensk mjölk idag och bidra till ångestfyllda familjeseparationer och bultpistolens oåterkalleliga skott. Eller så blir du vegan och dricker växtmjölk med vetskapen att du inte bidrar till detta enorma lidande och orättfärdiga orättvisa. Borde inte valet vara enkelt?

Ramin Winroth

Den 26 juli rapporterade Metro att Färre mjölkkor kan ge köttbrist. Som vegan sätter jag nästan havremjölken i halsen av att industrin själva tillsammans med media uppmärksammar den största lögnen inom mjölkindustrin. Men förutom titeln nämns inget om detta varför jag känner mig förpliktigad å Sveriges nötdjur vägnar att synliggöra detta.

En majoritet av det svenska nötköttet i butikerna kommer från uttjänta mjölkkor. Den romantiska idyllbild som målas upp i Bregottreklamen stämmer inte. Korna lever inte hela sina liv med familj och vänner betandes på ängar året om. Istället står en ko i genomsnitt inomhus 90% av sin tid på året, och mjölkindustrin försöker ständigt att ytterligare begränsa kornas möjlighet till utevistelse på somrarna. När de vid 4-5 års ålder inte producerar tillräckligt mycket mjölk skickas de till slakt som vilket köttdjur som helst. I naturen hade de kunnat bli 20-25 år.

Kalvarna de föder för att kunna producera mjölken vi ska dricka slits ifrån dem kort efter födseln. Varför vi dricker en annan arts mjölk som är menad för deras barn är det ingen som frågar sig. I ekologisk uppfödning fick de tidigare vara kvar hos deras mamma i några dagar, men detta förvärrade bara familjeseparationen. Korna skrek panikartat efter sina kalvar och försökte till och med klättra över stängsel för att kunna vara tillsammans igen.

I den svenska mjölkindustrin finns inga lyckliga slut. Det finns bara lidande och en oundviklig död för alla djur. Drick svensk mjölk idag och bidra till ångestfyllda familjeseparationer och bultpistolens oåterkalleliga skott. Eller så blir du vegan och dricker växtmjölk med vetskapen att du inte bidrar till detta enorma lidande och orättfärdiga orättvisa. Borde inte valet vara enkelt?

Ramin Winroth

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.