2015-07-28 10:39

2015-07-28 10:40

Se hit handlare i Karlskoga

MJÖLKPRIS: Lägg på några kronor på mjölkpriset

Mjölk

Som vi alla vet så är våra bönder ett utrotningshotat släkte och det är ett antal lantbruk som slås igen varje vecka p.g.a. dålig lönsamhet.

Samtidigt är det förödande för landet om vi inte har en egen livsmedelsproduktion och vi vill alla ha en levande landsbygd med öppna landskap.

På en del håll i landet har handlarna på eget initiativ tagit någon krona mer för mjölken som oavkortat skall gå till just bönderna.

Jag föreslår att handlarna i Karlskoga m.o. sätter sig ned tillsammans och gemensamt kommer överens om att stötta bönderna genom att lägga på en eller två kronor på mjölkpriset och på så vis stötta bönderna.

Vi vet att det funkar på andra håll i landet så om viljan finns så kommer det att fungera även här.

Vi vill alla ha en inhemsk livsmedelsproduktion, öppna landskap och en levande landsbygd och då är en absolut förutsättning för detta att våra bönder har en lönsam verksamhet.

Anders Eriksson

Som vi alla vet så är våra bönder ett utrotningshotat släkte och det är ett antal lantbruk som slås igen varje vecka p.g.a. dålig lönsamhet.

Samtidigt är det förödande för landet om vi inte har en egen livsmedelsproduktion och vi vill alla ha en levande landsbygd med öppna landskap.

På en del håll i landet har handlarna på eget initiativ tagit någon krona mer för mjölken som oavkortat skall gå till just bönderna.

Jag föreslår att handlarna i Karlskoga m.o. sätter sig ned tillsammans och gemensamt kommer överens om att stötta bönderna genom att lägga på en eller två kronor på mjölkpriset och på så vis stötta bönderna.

Vi vet att det funkar på andra håll i landet så om viljan finns så kommer det att fungera även här.

Vi vill alla ha en inhemsk livsmedelsproduktion, öppna landskap och en levande landsbygd och då är en absolut förutsättning för detta att våra bönder har en lönsam verksamhet.

Anders Eriksson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.