2015-07-21 06:00

2015-07-21 06:00

Försämra inte för bussåkare

HÅLLPLATS: Självklarhet att få åka till torget

Kollektivtrafik

I Karlskoga Tidning har det varit insändare om att försöka öka bussåkandet i Örebro län, bland annat i Karlskoga. Hur det ska gå till har jag ingen lösning på, men en åtgärd vore att i alla fall inte försämra för oss nuvarande bussåkare. Jag tänker på de illvilliga planerna på att avskaffa hållplatserna vid torget och på Bergsmansgatan i samband med ombyggnadsplanerna för torget. Var de nya hållplatserna ska placeras vet jag inte, men en antydan säger att det lutar åt Katrinedalsgatan, ovisst var där. I värsta fall ända nere där skolan låg.

Vi som åker buss är i många fall äldre, sjuka och svaga och går med rollator. Att kunna få åka till torget med vårdcentral, apotek, caféer, affärer och torghandel, med närhet till kyrkan och konsthallen borde vara en självklarhet. Det inte roligt att gå i snö och halka vintertid i uppförsbacke förbi kommunhuset från Katrinedalsgatan upp till torget. Snälla kommunpolitiker, tänk om!

Agneta Lautmann

I Karlskoga Tidning har det varit insändare om att försöka öka bussåkandet i Örebro län, bland annat i Karlskoga. Hur det ska gå till har jag ingen lösning på, men en åtgärd vore att i alla fall inte försämra för oss nuvarande bussåkare. Jag tänker på de illvilliga planerna på att avskaffa hållplatserna vid torget och på Bergsmansgatan i samband med ombyggnadsplanerna för torget. Var de nya hållplatserna ska placeras vet jag inte, men en antydan säger att det lutar åt Katrinedalsgatan, ovisst var där. I värsta fall ända nere där skolan låg.

Vi som åker buss är i många fall äldre, sjuka och svaga och går med rollator. Att kunna få åka till torget med vårdcentral, apotek, caféer, affärer och torghandel, med närhet till kyrkan och konsthallen borde vara en självklarhet. Det inte roligt att gå i snö och halka vintertid i uppförsbacke förbi kommunhuset från Katrinedalsgatan upp till torget. Snälla kommunpolitiker, tänk om!

Agneta Lautmann

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.