2015-07-11 06:00

2015-07-11 06:00

Nu behövs reformer

VD FÖR PRESCOTT LEWIS INVEST: Företagens tillväxt, Sami Sulieman

Svenska småföretagare vill expandera, men de stryps av regeringen och de svenska bankerna. Istället för att se till pålitligheten och planeringen av företagsaffärsplaner vänds fokus till företagens omsättning, en handling som omedelbart stänger ute majoriteten av Sveriges företag.

Speciellt i en uppstartningsfas eller i en expansionsfas kan det som småföretagare vara förmånligt att låna, samtidigt som det bidrar till en stadigare ekonomisk tillväxt för Sverige på lång sikt. Tyvärr är kraven omöjliga för många företag att nå upp till och tillväxten står istället hotad av bankernas brister.

För att kunna ha en chans till lån idag bör du vara ett företag med minst 20 anställda och ha en omsättning på cirka 30 miljoner kronor. Detta inkluderar endast cirka 2 procent av alla företag i hela landet. Inte ens Almi, som har till syfte att stödja nya företag och avlasta regeringens kostnader, tillgodoser småföretagarnas behov med definieringar som är mer uteslutande än inkluderande.

Samtidigt är cirka 1 miljon av Sveriges alla företag mindre än så, med 0-10 anställda. Cirka 90 procen av alla dessa säger sig vilja expandera, men 50 procent av svaranden menar att det är svårt eller mycket svårt att säkra finansiering. Detta betyder att Sveriges tillväxt hämmas, inga nya jobb skapas och inte heller några nya innovationer. Ekonomin stryps på lång sikt och Sveriges företagarklimat ser allt mindre lockande ut.

Ändå står våra politiker och talar om reformer som kommer att skapa tiotusentals jobb. Hade alla dessa företag istället fått sina lån beviljade skulle vi snarare haft en siffra närmare en halv miljon jobb imorgon detta om alla företag anställde en enda ny medarbetare. Det är en rätt stor skillnad gentemot statens punktinsatser som kostar mer än vad de genererar.

Att småföretagare sedan skulle ses som en särskild riskgrupp är ett påstående som är lika löjligt som det låter. Nyföretagarcentrum träffar flera tusentals potentiella företagare, där cirka 10000 per år väljer att gå vidare och starta ett eget bolag. Nyföretagarcentrum hjälper därefter till med uppbyggandet av affärsplan och kontaktnätverk för att ge företagen kunskap om hur marknaden fungerar. Väldigt få av alla dessa 10000 företag per år misslyckas, och nästan 90 procent av dessa driver ett fullt fungerande konkurrenskraftigt företag 3-5 år senare.

En person som startar eget företag är därför på många sätt den säkraste kunden du kan ha som bank. De arbetar dygnet runt för att kunna försörja sin familj och skapa en omsättning som tillåter dem ta ut en lön som sätter mat på deras bord. Om bankernas kompetens utökades i hur företag fungerade skulle det inte bara bli lättare att få lån, det skulle också öka hela Sveriges tillväxt.

Vad väntar ni på?

Svenska småföretagare vill expandera, men de stryps av regeringen och de svenska bankerna. Istället för att se till pålitligheten och planeringen av företagsaffärsplaner vänds fokus till företagens omsättning, en handling som omedelbart stänger ute majoriteten av Sveriges företag.

Speciellt i en uppstartningsfas eller i en expansionsfas kan det som småföretagare vara förmånligt att låna, samtidigt som det bidrar till en stadigare ekonomisk tillväxt för Sverige på lång sikt. Tyvärr är kraven omöjliga för många företag att nå upp till och tillväxten står istället hotad av bankernas brister.

För att kunna ha en chans till lån idag bör du vara ett företag med minst 20 anställda och ha en omsättning på cirka 30 miljoner kronor. Detta inkluderar endast cirka 2 procent av alla företag i hela landet. Inte ens Almi, som har till syfte att stödja nya företag och avlasta regeringens kostnader, tillgodoser småföretagarnas behov med definieringar som är mer uteslutande än inkluderande.

Samtidigt är cirka 1 miljon av Sveriges alla företag mindre än så, med 0-10 anställda. Cirka 90 procen av alla dessa säger sig vilja expandera, men 50 procent av svaranden menar att det är svårt eller mycket svårt att säkra finansiering. Detta betyder att Sveriges tillväxt hämmas, inga nya jobb skapas och inte heller några nya innovationer. Ekonomin stryps på lång sikt och Sveriges företagarklimat ser allt mindre lockande ut.

Ändå står våra politiker och talar om reformer som kommer att skapa tiotusentals jobb. Hade alla dessa företag istället fått sina lån beviljade skulle vi snarare haft en siffra närmare en halv miljon jobb imorgon detta om alla företag anställde en enda ny medarbetare. Det är en rätt stor skillnad gentemot statens punktinsatser som kostar mer än vad de genererar.

Att småföretagare sedan skulle ses som en särskild riskgrupp är ett påstående som är lika löjligt som det låter. Nyföretagarcentrum träffar flera tusentals potentiella företagare, där cirka 10000 per år väljer att gå vidare och starta ett eget bolag. Nyföretagarcentrum hjälper därefter till med uppbyggandet av affärsplan och kontaktnätverk för att ge företagen kunskap om hur marknaden fungerar. Väldigt få av alla dessa 10000 företag per år misslyckas, och nästan 90 procent av dessa driver ett fullt fungerande konkurrenskraftigt företag 3-5 år senare.

En person som startar eget företag är därför på många sätt den säkraste kunden du kan ha som bank. De arbetar dygnet runt för att kunna försörja sin familj och skapa en omsättning som tillåter dem ta ut en lön som sätter mat på deras bord. Om bankernas kompetens utökades i hur företag fungerade skulle det inte bara bli lättare att få lån, det skulle också öka hela Sveriges tillväxt.

Vad väntar ni på?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.