2015-06-30 06:00

2015-07-01 07:48

Viktigt med byggutbildning

Som ni säkert läst pågår en utredning för att åter starta upp det viktiga byggprogrammet som tidigare funnits på orten.

Matz Ericson, ordförande i gymnasienämnden, informerade för ett tag sedan om arbetet och utredningen som pågår där elevunderlaget och byggbranschens behov finns med.

Förr hette det att man gjorde linjeval inför gymnasiet. Dagens byggprogram, som då hette bygg och anläggningsteknisk linje, var tvåårig med grenval efter första läsåret.

Under 90-talet mättades och försvagades byggbranschen kraftigt av den ekonomiska krisen som slog till i Sverige. Byggandet tvärstannade i stort vilket ledde till att även byggutbildningens status blev kraftigt försvagad.

Detta påverkade såklart även Karlskoga. Många ville bli snickare. De elever som valde ”betong” där armering och gjutning ingår fick pendla till Tullängsskolan i Örebro. Detta då den utbildningen inte längre fanns i Karlskoga eller Degerfors. Detsamma gällde dem som ville utbilda sig till målare.

Många valde att åka till Norge som för byggarna då ansågs varar en liten guldgruva. Rot-avdraget infördes första gången den 15 februari 1993 för att stimulera byggbranschen under den svåra lågkonjunkturen på 90-talet. En lågkonjunktur som vi delvis lider av än i dag. Under en längre tid har det byggts för lite, det är alla överens om. I dag är bostadsbristen hög i hela landet, liksom arbetslösheten.

Tvisten handlar nu om hur och hur mycket det ska byggas. Det har börjat byggas och kommer att fortsätta byggas fler bostäder och mer infrastruktur även i Karlskoga. Så sent som i våras kom Boverkets rapport om situation i Karlskogaregionen där Degerfors och Storfors ingår.

39 nya lägenheter per år fram till 2025 skulle behövas. Detta ligger verkligen i tiden då planerna för ett tågstopp med en tåg och bilbro över Möckeln samt en omstart av byggutbildningen (3-årig) i Karlskoga är annalkande.

Acke Månsson, lagerarbetare och Socialdemokrat.

Som ni säkert läst pågår en utredning för att åter starta upp det viktiga byggprogrammet som tidigare funnits på orten.

Matz Ericson, ordförande i gymnasienämnden, informerade för ett tag sedan om arbetet och utredningen som pågår där elevunderlaget och byggbranschens behov finns med.

Förr hette det att man gjorde linjeval inför gymnasiet. Dagens byggprogram, som då hette bygg och anläggningsteknisk linje, var tvåårig med grenval efter första läsåret.

Under 90-talet mättades och försvagades byggbranschen kraftigt av den ekonomiska krisen som slog till i Sverige. Byggandet tvärstannade i stort vilket ledde till att även byggutbildningens status blev kraftigt försvagad.

Detta påverkade såklart även Karlskoga. Många ville bli snickare. De elever som valde ”betong” där armering och gjutning ingår fick pendla till Tullängsskolan i Örebro. Detta då den utbildningen inte längre fanns i Karlskoga eller Degerfors. Detsamma gällde dem som ville utbilda sig till målare.

Många valde att åka till Norge som för byggarna då ansågs varar en liten guldgruva. Rot-avdraget infördes första gången den 15 februari 1993 för att stimulera byggbranschen under den svåra lågkonjunkturen på 90-talet. En lågkonjunktur som vi delvis lider av än i dag. Under en längre tid har det byggts för lite, det är alla överens om. I dag är bostadsbristen hög i hela landet, liksom arbetslösheten.

Tvisten handlar nu om hur och hur mycket det ska byggas. Det har börjat byggas och kommer att fortsätta byggas fler bostäder och mer infrastruktur även i Karlskoga. Så sent som i våras kom Boverkets rapport om situation i Karlskogaregionen där Degerfors och Storfors ingår.

39 nya lägenheter per år fram till 2025 skulle behövas. Detta ligger verkligen i tiden då planerna för ett tågstopp med en tåg och bilbro över Möckeln samt en omstart av byggutbildningen (3-årig) i Karlskoga är annalkande.

Acke Månsson, lagerarbetare och Socialdemokrat.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.