2015-06-30 06:00

2015-06-30 06:00

Svenska barn befrias från fetman?

HÄLSA

Enligt modell från USA har även svenska barn en tendens att tjockna. Aktuellt beskrev hur en svensk förening av välgörare tagit hand om en sådan grupp, och man fick se hur de struttade omkring i inbillningens hopplöshet. Motion kan vara nyttig, men avmagring är inte det troligaste resultatet: man blir bara hungrigare.

Aktuellt hade gått ett steg vidare och inbjudit professor Marcus från Karolinska för kommentarer. Intervjuaren Gralde försökte få upplysning om den diet som enligt uppgift skulle leda dessa barn i rätt riktning. Om professorn var okunnig eller inte ville lägga hinder i vägen för motionsindustrin framgick inte, men något svar av värde kom aldrig fram. Detta TV-inslag är värdelöst, eftersom man redan vet att det gäller att undvika bröd och andra mjölprodukter i kosten, liksom potatis. Livsmedelverket har gjort sitt bästa för att behålla 50 år gamla föreställningar, som skräcken för animalt fett.

Gunnar Bäckström

Enligt modell från USA har även svenska barn en tendens att tjockna. Aktuellt beskrev hur en svensk förening av välgörare tagit hand om en sådan grupp, och man fick se hur de struttade omkring i inbillningens hopplöshet. Motion kan vara nyttig, men avmagring är inte det troligaste resultatet: man blir bara hungrigare.

Aktuellt hade gått ett steg vidare och inbjudit professor Marcus från Karolinska för kommentarer. Intervjuaren Gralde försökte få upplysning om den diet som enligt uppgift skulle leda dessa barn i rätt riktning. Om professorn var okunnig eller inte ville lägga hinder i vägen för motionsindustrin framgick inte, men något svar av värde kom aldrig fram. Detta TV-inslag är värdelöst, eftersom man redan vet att det gäller att undvika bröd och andra mjölprodukter i kosten, liksom potatis. Livsmedelverket har gjort sitt bästa för att behålla 50 år gamla föreställningar, som skräcken för animalt fett.

Gunnar Bäckström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.