2015-06-19 06:00

2015-06-19 06:00

Stora utmaningar

VÅRBUDGETEN: Vi ser ett nytt utanförskap växa fram.

Snart är det dags för midsommarfirande och början på en välförtjänt sommarledighet för många runt om i landet. I veckan debatterades även vårbudgeten i riksdagen. Ett viktigt tillfälle att visa på de vägval Sverige står inför.

För trots att ekonomin går allt bättre oroar sig många människor för vart Sverige är på väg. Vi ser ett nytt utanförskap växa fram. Det slår hårdast mot unga och utrikesfödda som har det svårt att få det första, viktiga jobbet. Samtidigt utmanas Sveriges konkurrenskraft när andra länder utvecklas allt snabbare.

Det är stora utmaningar som kräver en ansvarsfull politik. De reformförslag vi presenterar har därför ett tydligt mål: att jobben ska bli fler. Vi kommer att arbeta för att minska utanförskapet och stärka in­citamenten för att arbeta genom att stå upp för rimliga skattenivåer, stärka investeringar i utbildning och infrastruktur och värna företagsklimatet. Fler i arbete är helt avgörande för att kunna säkerställa mer kunskap i skolan och högre kvalitet i välfärden.

Vi vill bland annat göra det billigare att anställa unga under 23 år, att det redan från 64 års ålder ska vara lägre skatt på att jobba mer och öka möjligheterna till utbildning och omställning - bland annat genom att utöka rätten att på Komvux läsa in grundläggande behörighet till högskolestudier. Vi vill även göra stora satsningar på järnvägsunderhållet. Det förbättrar människors möjligheter att bo och arbeta i hela landet och är dessutom en investering i viktiga industrijobb.

Samtidigt krävs det att vi tar ansvar för ekonomin och bygger vidare på den ordning och reda som gjort att Sverige klarat sig väl i en orolig omvärld. Moderaterna kommer aldrig att kompromissa med ansvaret för de offentliga finanserna.

Regeringens budget går tyvärr i motsatt riktning. Löftessvek med höjd bensinskatt och försämrat ROT-avdrag tillsammans med utbyggda bidragssystem och höjda skatter på arbete och företagande slår mot både jobben och hushållens ekonomi. Dessutom vill Socialdemokraterna överge det överskottsmål som varit viktig för Sveriges starka ekonomi. Det är fel väg för Sverige.

Moderaternas besked är tydligt: Vår viktigaste uppgift är att bekämpa det utanförskap som begränsar människor och Sverige. Vi ska fortsätta göra det mer lönsamt att arbeta, vi ska fortsätta rusta skolan och vi ska bygga vägar in i samhället för alla.

Elisabeth Svantesson (M)

arbetsmarknadspolitisk talesperson

Ulf Kristersson (M)

ekonomisk-politisk talesperson

Snart är det dags för midsommarfirande och början på en välförtjänt sommarledighet för många runt om i landet. I veckan debatterades även vårbudgeten i riksdagen. Ett viktigt tillfälle att visa på de vägval Sverige står inför.

För trots att ekonomin går allt bättre oroar sig många människor för vart Sverige är på väg. Vi ser ett nytt utanförskap växa fram. Det slår hårdast mot unga och utrikesfödda som har det svårt att få det första, viktiga jobbet. Samtidigt utmanas Sveriges konkurrenskraft när andra länder utvecklas allt snabbare.

Det är stora utmaningar som kräver en ansvarsfull politik. De reformförslag vi presenterar har därför ett tydligt mål: att jobben ska bli fler. Vi kommer att arbeta för att minska utanförskapet och stärka in­citamenten för att arbeta genom att stå upp för rimliga skattenivåer, stärka investeringar i utbildning och infrastruktur och värna företagsklimatet. Fler i arbete är helt avgörande för att kunna säkerställa mer kunskap i skolan och högre kvalitet i välfärden.

Vi vill bland annat göra det billigare att anställa unga under 23 år, att det redan från 64 års ålder ska vara lägre skatt på att jobba mer och öka möjligheterna till utbildning och omställning - bland annat genom att utöka rätten att på Komvux läsa in grundläggande behörighet till högskolestudier. Vi vill även göra stora satsningar på järnvägsunderhållet. Det förbättrar människors möjligheter att bo och arbeta i hela landet och är dessutom en investering i viktiga industrijobb.

Samtidigt krävs det att vi tar ansvar för ekonomin och bygger vidare på den ordning och reda som gjort att Sverige klarat sig väl i en orolig omvärld. Moderaterna kommer aldrig att kompromissa med ansvaret för de offentliga finanserna.

Regeringens budget går tyvärr i motsatt riktning. Löftessvek med höjd bensinskatt och försämrat ROT-avdrag tillsammans med utbyggda bidragssystem och höjda skatter på arbete och företagande slår mot både jobben och hushållens ekonomi. Dessutom vill Socialdemokraterna överge det överskottsmål som varit viktig för Sveriges starka ekonomi. Det är fel väg för Sverige.

Moderaternas besked är tydligt: Vår viktigaste uppgift är att bekämpa det utanförskap som begränsar människor och Sverige. Vi ska fortsätta göra det mer lönsamt att arbeta, vi ska fortsätta rusta skolan och vi ska bygga vägar in i samhället för alla.

Elisabeth Svantesson (M)

arbetsmarknadspolitisk talesperson

Ulf Kristersson (M)

ekonomisk-politisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.