2015-06-19 06:00

2015-06-19 06:00

Höst

DAGENS DIKT: Folke Granath

En sitter å titter

ut genom fönstre

på fögla

som flyger förbi.

Di känner lik på sej

att hösta ä här

mä regn å mä kyla

som tär på humöre.

Kajera di kommer

i store flocker

att di inte kolliderer

ä svårt te förstå

En tänker på våra

mä sol å värme

dä blir viktigare

ju äldre man blir.

Tillsammans för värme

å träffs å prate

dä ä livsviktigt

för gammel som ung.

En sitter å titter

ut genom fönstre

på fögla

som flyger förbi.

Di känner lik på sej

att hösta ä här

mä regn å mä kyla

som tär på humöre.

Kajera di kommer

i store flocker

att di inte kolliderer

ä svårt te förstå

En tänker på våra

mä sol å värme

dä blir viktigare

ju äldre man blir.

Tillsammans för värme

å träffs å prate

dä ä livsviktigt

för gammel som ung.

  • Folke Granath

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.