2015-06-18 06:00

2015-06-18 06:00

Oenighet bakom ny utredning

VARGPOLITIK: Svar till "Behövs utredas igen"

Vargpolitik

Vinterns jakt på 44 vargar till trots så växer vargstammen. Hittills i år har valpar konstaterats i 44 av 63 revir, enligt Viltskadecenter vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Det finns dogmatiker som vill ha ohämmad vargtillväxt, precis som det finns de som inte vill ha någon varg alls. De flesta befinner sig med KT någonstans där emellan. Varg får gärna finnas i Sverige, men stammen ska inte vara så stor att det inte går att leva på landsbygden av exempelvis jordbruk. KT stöder därför riksdagens beslut om en förvaltad vargstam på mellan 170 och 270 individer och ser vargjakt som en naturlig väg dit.

Den svenska vargstammen är sannolikt den mest välinventerade och noggrannast kartlagda som finns. Alla vargar är inte syskon och tillväxttakten talar för att inavelsproblematiken är överdriven. Fakta om vargstammen finns föredömligt lättillgänglig för allmänheten till exempel på SLU:s hemsida. Att ifrågasätta de svenska vargforskarnas heder och överväganden var ovärdigt av vice statsminister Åsa Romson. Mönstret känns dock igen, den ideologiska övertygelsen är så stor att fakta som talar ett annat språk förnekas.

Att regeringen vill utreda frågan en gång till handlar inte om nya rön, utan om oenighet i regeringen. Miljöpartisternas besvikelse över att tvingas föra en politik som möjliggör fortsatt verksamhet i landsbygdsnäringarna ska döljas. De tilltänkta medverkande som LRF, Sveriges fäbodbrukare och jägarförbunden vill dock inte vara med på den charaden.

Alla turer i vargdebatten har fått bort fokus från andra stora naturrelaterade problem under uppseglande. Detta decennium har vildsvinsproblemen, bedömare pekar på att det kommer vara gäss och hjortar som blir den kommande stora förvaltningsfrågan. KT tycker det vore angeläget om myndigheterna får arbetsro och kan jobba framåtsyftande istället för att älta vad som redan är löst. Nu finns början till en fungerande vargförvaltning, den möjligheten borde man ta tillvara.

Per Selstam/Snb

Vinterns jakt på 44 vargar till trots så växer vargstammen. Hittills i år har valpar konstaterats i 44 av 63 revir, enligt Viltskadecenter vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Det finns dogmatiker som vill ha ohämmad vargtillväxt, precis som det finns de som inte vill ha någon varg alls. De flesta befinner sig med KT någonstans där emellan. Varg får gärna finnas i Sverige, men stammen ska inte vara så stor att det inte går att leva på landsbygden av exempelvis jordbruk. KT stöder därför riksdagens beslut om en förvaltad vargstam på mellan 170 och 270 individer och ser vargjakt som en naturlig väg dit.

Den svenska vargstammen är sannolikt den mest välinventerade och noggrannast kartlagda som finns. Alla vargar är inte syskon och tillväxttakten talar för att inavelsproblematiken är överdriven. Fakta om vargstammen finns föredömligt lättillgänglig för allmänheten till exempel på SLU:s hemsida. Att ifrågasätta de svenska vargforskarnas heder och överväganden var ovärdigt av vice statsminister Åsa Romson. Mönstret känns dock igen, den ideologiska övertygelsen är så stor att fakta som talar ett annat språk förnekas.

Att regeringen vill utreda frågan en gång till handlar inte om nya rön, utan om oenighet i regeringen. Miljöpartisternas besvikelse över att tvingas föra en politik som möjliggör fortsatt verksamhet i landsbygdsnäringarna ska döljas. De tilltänkta medverkande som LRF, Sveriges fäbodbrukare och jägarförbunden vill dock inte vara med på den charaden.

Alla turer i vargdebatten har fått bort fokus från andra stora naturrelaterade problem under uppseglande. Detta decennium har vildsvinsproblemen, bedömare pekar på att det kommer vara gäss och hjortar som blir den kommande stora förvaltningsfrågan. KT tycker det vore angeläget om myndigheterna får arbetsro och kan jobba framåtsyftande istället för att älta vad som redan är löst. Nu finns början till en fungerande vargförvaltning, den möjligheten borde man ta tillvara.

Per Selstam/Snb

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.