2015-06-18 06:00

2015-06-18 06:00

Diskriminerar äldre

ARBETSMARKNADEN: Gröna borde ifrågasätta sina egna ministrar

På Miljöpartiet kongress i Örebro nu i helgen har Gröna seniorer väckt en intressant motion. Motionen handlar om äldres möjlighet att delta i arbetsliv och samhälle. Man efterfrågar också att Miljöpartiet i större utsträckning uttalar sin strävan att tillvarata äldres erfarenhet och möjligheter i arbetslivet.

Vi Moderater delar helt denna uppfattning och just därför införde vi 2007 dubbelt jobbskatteavdrag för den som arbetar och har fyllt 65 år. Det är en reform som möjliggör för äldre att vara kvar längre på arbetsmarknaden men också för att arbetsmarknaden bättre kan tillvarata äldres erfarenhet och kompetens. Reformen har alltså bidragit till att det är billigare för företagen att behålla erfaren arbetskraft och den gör det mer motiverande för äldre att jobba ytterligare några år eftersom de får behålla mer av lönen. Vilket också är bra för samhällsekonomin och därmed också för vår gemensamma välfärd.

Ny statistik från Eurostat, som Skattebetalarna bearbetat, visar att Sverige har EU:s snabbast växande sysselsättningsgrad bland personer i åldersgruppen 65–74 år. Sett i ett längre tidsperspektiv, är det uppenbart att skattelättnaderna 2007 för de över 65 år har haft en stor positiv effekt på sysselsättningen i denna åldersgrupp.

Kort och gott är det en reform som är i linje med Gröna seniorers intention. Just därför borde Gröna seniorer ifrågasätta de gröna ministrarna. Varför valde t ex regeringen nyligen att höja löneskatten för äldre och därmed minska incitamenten för företagen att ha kvar äldre längre? Gröna seniorer borde dessutom ifrågasätta varför ministrarna går emot Miljöpartiets kongressbeslut 2013: att Miljöpartiet under nästa mandatperiod ska verka för en större flexibilitet när det gäller människors möjligheter att arbeta efter 67 år. Slutligen borde ministrarna få klargöra vad man avser ge för besked till alla som drabbas av regeringens beslut som försvårar för äldre att jobba längre.

Lotta Finstorp (M)

riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet

Lotta Olsson (M)

riksdagsledamot Örebro Län

På Miljöpartiet kongress i Örebro nu i helgen har Gröna seniorer väckt en intressant motion. Motionen handlar om äldres möjlighet att delta i arbetsliv och samhälle. Man efterfrågar också att Miljöpartiet i större utsträckning uttalar sin strävan att tillvarata äldres erfarenhet och möjligheter i arbetslivet.

Vi Moderater delar helt denna uppfattning och just därför införde vi 2007 dubbelt jobbskatteavdrag för den som arbetar och har fyllt 65 år. Det är en reform som möjliggör för äldre att vara kvar längre på arbetsmarknaden men också för att arbetsmarknaden bättre kan tillvarata äldres erfarenhet och kompetens. Reformen har alltså bidragit till att det är billigare för företagen att behålla erfaren arbetskraft och den gör det mer motiverande för äldre att jobba ytterligare några år eftersom de får behålla mer av lönen. Vilket också är bra för samhällsekonomin och därmed också för vår gemensamma välfärd.

Ny statistik från Eurostat, som Skattebetalarna bearbetat, visar att Sverige har EU:s snabbast växande sysselsättningsgrad bland personer i åldersgruppen 65–74 år. Sett i ett längre tidsperspektiv, är det uppenbart att skattelättnaderna 2007 för de över 65 år har haft en stor positiv effekt på sysselsättningen i denna åldersgrupp.

Kort och gott är det en reform som är i linje med Gröna seniorers intention. Just därför borde Gröna seniorer ifrågasätta de gröna ministrarna. Varför valde t ex regeringen nyligen att höja löneskatten för äldre och därmed minska incitamenten för företagen att ha kvar äldre längre? Gröna seniorer borde dessutom ifrågasätta varför ministrarna går emot Miljöpartiets kongressbeslut 2013: att Miljöpartiet under nästa mandatperiod ska verka för en större flexibilitet när det gäller människors möjligheter att arbeta efter 67 år. Slutligen borde ministrarna få klargöra vad man avser ge för besked till alla som drabbas av regeringens beslut som försvårar för äldre att jobba längre.

Lotta Finstorp (M)

riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet

Lotta Olsson (M)

riksdagsledamot Örebro Län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.