2015-06-17 06:00

2015-06-17 06:00

Behövs utredas igen

VARGFRÅGAN: Vargstammen är listad som sårbar

KT-ledaren publicerad 2015-06-09 handlar om vargfrågan i Sverige men innehåller flera fel. Bland annat är det är inte alls ”överflödigt” att på nytt utreda frågan om gynnsam bevarandestatus. Tidigare studier har inte tagit hänsyn till populationsgenetiken eller invavelsproblemen i den svenska vargstammen, vilket flera forskare som utrett frågan själva har påpekat. Det är också både naivt, verklighetsfrånvänt och rentav farligt att tro att det inte finns forskare som är korrumperade i Sverige. Det finns mycket goda skäl att som Åsa Romson ifrågasätta både kompetensen och objektiviteten hos en del forskare och det är en naturlig del av demokratiska och vetenskapliga debatter. KT-ledaren verkar inte värdera värdet av att granska forskningsresultat speciellt högt. Menar ledaren att svenska folket bara utan vidare ska acceptera alla ”resultat” som överheten och olika slags auktoriteter som ”forskare” tvångsmatar oss med? Den vetenskapsmetodologi som svensk vargpolitik grundar sig på håller helt enkelt inte för en seriös granskning och det har jag skrivit om tidigare.

Ledaren nämner inte det faktum att den svenska vargstammen 2015 rödlistas som Sårbar, en kategori som enligt IUCN innebär att den är utrotningshotad. Därtill dras stammen som sagt med stora inavelsproblem - de svenska vargarna har en inavel som innebär att de alla är syskon med varandra. Detta är fakta som alla diskussioner om vargen måste utgå ifrån. Ja, om man motsätter sig djurmisshandel och anser att alla arter har rätt att existera ovanför utrotningsnivå och utan inavelsproblem , vill säga. Jakt på hotade artpopulationer är varken logiskt eller etiskt.

Det finns stora politiska och ekonomiska intressen i att argumentera för vargjakt - man kan tjäna både röster och pengar på det. Sverige har under många år i huvudsak förvaltat vargstammen genom just jakt istället för mer effektiva sätt som tex ytterliga utbyggnad av skyddsstängsel och nationalparker. Vi har skyddsjakt, licensjakt och tjuvjakt. Men det löser bevisligen inte det grundläggande problemet - frågan är ju lika het som tidigare och båda sidor är fortfarande missnöjda. Tyder inte det på att det är dags att testa något nytt?

2015 genomfördes den kanske största jakten på varg i modern svensk historia. Trots det så fortsätter rapporter om olika vargangrepp på boskapsdjur strömma in. Med andra ord har vi svart på vitt att jakt inte är lösningen på problemet. Trots det fortsätter svenska politiker och lobbyist-organisationer att agitera för mer jakt. Albert Einstein sa att definitionen av galenskap var att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Det låter misstänkt mycket som svensk vargpolitik det.‬‬‬

Christoffer Rosell

 

KT-ledaren publicerad 2015-06-09 handlar om vargfrågan i Sverige men innehåller flera fel. Bland annat är det är inte alls ”överflödigt” att på nytt utreda frågan om gynnsam bevarandestatus. Tidigare studier har inte tagit hänsyn till populationsgenetiken eller invavelsproblemen i den svenska vargstammen, vilket flera forskare som utrett frågan själva har påpekat. Det är också både naivt, verklighetsfrånvänt och rentav farligt att tro att det inte finns forskare som är korrumperade i Sverige. Det finns mycket goda skäl att som Åsa Romson ifrågasätta både kompetensen och objektiviteten hos en del forskare och det är en naturlig del av demokratiska och vetenskapliga debatter. KT-ledaren verkar inte värdera värdet av att granska forskningsresultat speciellt högt. Menar ledaren att svenska folket bara utan vidare ska acceptera alla ”resultat” som överheten och olika slags auktoriteter som ”forskare” tvångsmatar oss med? Den vetenskapsmetodologi som svensk vargpolitik grundar sig på håller helt enkelt inte för en seriös granskning och det har jag skrivit om tidigare.

Ledaren nämner inte det faktum att den svenska vargstammen 2015 rödlistas som Sårbar, en kategori som enligt IUCN innebär att den är utrotningshotad. Därtill dras stammen som sagt med stora inavelsproblem - de svenska vargarna har en inavel som innebär att de alla är syskon med varandra. Detta är fakta som alla diskussioner om vargen måste utgå ifrån. Ja, om man motsätter sig djurmisshandel och anser att alla arter har rätt att existera ovanför utrotningsnivå och utan inavelsproblem , vill säga. Jakt på hotade artpopulationer är varken logiskt eller etiskt.

Det finns stora politiska och ekonomiska intressen i att argumentera för vargjakt - man kan tjäna både röster och pengar på det. Sverige har under många år i huvudsak förvaltat vargstammen genom just jakt istället för mer effektiva sätt som tex ytterliga utbyggnad av skyddsstängsel och nationalparker. Vi har skyddsjakt, licensjakt och tjuvjakt. Men det löser bevisligen inte det grundläggande problemet - frågan är ju lika het som tidigare och båda sidor är fortfarande missnöjda. Tyder inte det på att det är dags att testa något nytt?

2015 genomfördes den kanske största jakten på varg i modern svensk historia. Trots det så fortsätter rapporter om olika vargangrepp på boskapsdjur strömma in. Med andra ord har vi svart på vitt att jakt inte är lösningen på problemet. Trots det fortsätter svenska politiker och lobbyist-organisationer att agitera för mer jakt. Albert Einstein sa att definitionen av galenskap var att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Det låter misstänkt mycket som svensk vargpolitik det.‬‬‬

Christoffer Rosell

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.