2015-06-12 06:00

2015-06-12 06:00

Karlskogas kulturbro i Björkborn

BROAR: Måste bevaras för framtiden

Jag skriver ner lite historia om Alfred Nobels bro (den norra) som är i anslutning till Alfred Nobels herrgård i Björkborn.

Då Alfred Nobel vid nyår 1894 blev ägare till AB Bofors-Gullspång, (Bolaget bildades 1873) bestod företaget av jernverk, sågverk, tegelbruk, kvarn och faktori vid Timsälven i Björkborn. Herrgården bestod då av ett större jordbruk.

Den nu så beryktade norra bron som han också ägde och reste mycket på ner till Karlskoga kyrkby för att uträtta diverse ärenden.

När kungen Oskar den II 1895 besökte Alfred Nobel på Björkborns herrgård så gick resan även över denna bro (den södra bron fanns inte då). Denna bro är av stort kulturellt värde och skall naturligtvis bevaras för framtiden.

P.S. Öppna norra bron för gång- och cykeltrafik. Renovera den eller låt den stå i befintligt skick. Det skall till en jordbävning för att rasera denna bro och det lär väl inte hända detta århundrade.

Bert Strömberg

Jag skriver ner lite historia om Alfred Nobels bro (den norra) som är i anslutning till Alfred Nobels herrgård i Björkborn.

Då Alfred Nobel vid nyår 1894 blev ägare till AB Bofors-Gullspång, (Bolaget bildades 1873) bestod företaget av jernverk, sågverk, tegelbruk, kvarn och faktori vid Timsälven i Björkborn. Herrgården bestod då av ett större jordbruk.

Den nu så beryktade norra bron som han också ägde och reste mycket på ner till Karlskoga kyrkby för att uträtta diverse ärenden.

När kungen Oskar den II 1895 besökte Alfred Nobel på Björkborns herrgård så gick resan även över denna bro (den södra bron fanns inte då). Denna bro är av stort kulturellt värde och skall naturligtvis bevaras för framtiden.

P.S. Öppna norra bron för gång- och cykeltrafik. Renovera den eller låt den stå i befintligt skick. Det skall till en jordbävning för att rasera denna bro och det lär väl inte hända detta århundrade.

Bert Strömberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.