2015-06-05 06:00

2015-06-05 06:00

Hur fungerar våra medlemsägda företag?

OKQ8: Har nu en medlem mindre

”En VD för medlemsägda OKQ8 vill vi inte skall bli fattigpensionär.”

Uttalandet fälldes i Tv den 25 maj 2015 av Ines Uusmann, tidigare kommunikationsministern i S-regering och numera styrelseordförande i bensinbolaget.

Uusmanns uppfattning framkom vid intervju med henne i samband med att tidigare VD:N Göran Lindblås pensionsavtal uppdagades.

Avtalet innebär att Lindblå de första fem åren fram till 65 år får ut 70% av sin lön, vilket innebär 230 000 kr per månad. Därefter sänks pensionen till 208 000 kr i månaden.

Totalt får Lindblå 64 miljoner om han lever till 85 år.

Är det vettigt att vi medlemmar ska vara med att finansiera detta.

Man kan fråga sig vad för styrelsemedlemmar vi har i våra medlemsägda företag. Det är ju inte länge sedan vi informerades om COOP Värmlands VD och dennes pensionsavtal och ”muntliga” avgångsvederlag med en numera avliden ordförande.

Har medlemmarna i respektive styrelser fullständigt tappat verklighetsförankring

Hur tror du Ines Uusman, S, att de pensionärer som får leva på en pension på 10 000 kr i månaden uppfattar dig ? De vet vad fattigpensionär innebär.

Skam över ditt uttalande och försvar för Lindblås pensionsavtal.

OKQ8 har nu en medlem mindre

TL

”En VD för medlemsägda OKQ8 vill vi inte skall bli fattigpensionär.”

Uttalandet fälldes i Tv den 25 maj 2015 av Ines Uusmann, tidigare kommunikationsministern i S-regering och numera styrelseordförande i bensinbolaget.

Uusmanns uppfattning framkom vid intervju med henne i samband med att tidigare VD:N Göran Lindblås pensionsavtal uppdagades.

Avtalet innebär att Lindblå de första fem åren fram till 65 år får ut 70% av sin lön, vilket innebär 230 000 kr per månad. Därefter sänks pensionen till 208 000 kr i månaden.

Totalt får Lindblå 64 miljoner om han lever till 85 år.

Är det vettigt att vi medlemmar ska vara med att finansiera detta.

Man kan fråga sig vad för styrelsemedlemmar vi har i våra medlemsägda företag. Det är ju inte länge sedan vi informerades om COOP Värmlands VD och dennes pensionsavtal och ”muntliga” avgångsvederlag med en numera avliden ordförande.

Har medlemmarna i respektive styrelser fullständigt tappat verklighetsförankring

Hur tror du Ines Uusman, S, att de pensionärer som får leva på en pension på 10 000 kr i månaden uppfattar dig ? De vet vad fattigpensionär innebär.

Skam över ditt uttalande och försvar för Lindblås pensionsavtal.

OKQ8 har nu en medlem mindre

TL

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.