2015-05-23 06:00

2015-05-23 06:00

Potthål och hundar

KOMMUNEN: Borde kunna kräva bättre kontroll

Härom dagen kunde man i en insändare läsa om att Karlskoga kommun utlovat att laga s.k. potthål och detta inom två dagar efter att en medborgare påtalat skadan i vägbanan.

Gott och väl men hela grejen får ett löjets skimmer över sig. Varför så snabb åtgärd vid ett påtalande. Man borde nog kunna kräva att ansvariga för väghållningen själva skulle kunna se och åtgärda potthålen. Jag vet potthåll som funnits i minst två år

så visst har väghållaren haft gott om tid att åtgärda bristerna utan att „tvådagarsgarantin”ska behöva träda i kraft.

En reflektion: 2 dagar kontra 2 år.

Tyvärr är det inte bara små och stora potthål som borde åtgärdas. –Har ingen ansvarig lagt märke till att utanför entrén till Bergsmansgatan 2 har markstenen sjunkit på en yta av c:a 1,5 kvm vilket gör att regnvatten stannar kvar i fördjupningen och om vattnet fryser till is blir följden en oönskad isbana.

Inte nog med potthålbekymmer.

I „Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskoga kommun”kan man i 18:e paragrafen läsa:

„Hund får inte medföras eller vistas på följande platser:

-Allmänna badplatser under sommarsäsongen 1 maj –30 september.

Egentligen en självklarhet att hundar inte hör hemma vid stränder där folk ska bada och koppla av.

Uppenbarligen begriper inte alla hundägare varför förbudet finns. Det är förståeligt om man inte läst de lokala ordningsföreskrifterna och därför kan man tycka att det vore lämpligt att sätta upp en skylt som pålyser att här hör inte hundar hemma. En sån skylt fanns tidigare men ansvariga har tydligen inte uppmärksammat att den är borta eller kanske mer troligt, inte brytt sig om att sätta upp en ny.

Om inte hundägarna känner till det, finns det en utmärkt rastgård med möjlighet till att låta hundar bada, i anslutning till „båthamnen” söder om Strandvallen.

Avslutningsvis. Det kan inte vara meningen att bilar och andra fordon ska parkeras på gräsmattorna i anslutning till badplatsen, bl.a. vid Strandvägen.

Det skulle vara önskvärt att kommunen placerade naturstenar vid gräskanten som omöjliggör för bilister att köra ut på gräsmattan.

En sista önskan. –Se till att det finns skräptunnor vid badplatserna och framför allt att dessa töms inte bara regelbundet utan vid behov.

Ruban

Gott och väl men hela grejen får ett löjets skimmer över sig. Varför så snabb åtgärd vid ett påtalande. Man borde nog kunna kräva att ansvariga för väghållningen själva skulle kunna se och åtgärda potthålen. Jag vet potthåll som funnits i minst två år

så visst har väghållaren haft gott om tid att åtgärda bristerna utan att „tvådagarsgarantin”ska behöva träda i kraft.

En reflektion: 2 dagar kontra 2 år.

Tyvärr är det inte bara små och stora potthål som borde åtgärdas. –Har ingen ansvarig lagt märke till att utanför entrén till Bergsmansgatan 2 har markstenen sjunkit på en yta av c:a 1,5 kvm vilket gör att regnvatten stannar kvar i fördjupningen och om vattnet fryser till is blir följden en oönskad isbana.

Inte nog med potthålbekymmer.

I „Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskoga kommun”kan man i 18:e paragrafen läsa:

„Hund får inte medföras eller vistas på följande platser:

-Allmänna badplatser under sommarsäsongen 1 maj –30 september.

Egentligen en självklarhet att hundar inte hör hemma vid stränder där folk ska bada och koppla av.

Uppenbarligen begriper inte alla hundägare varför förbudet finns. Det är förståeligt om man inte läst de lokala ordningsföreskrifterna och därför kan man tycka att det vore lämpligt att sätta upp en skylt som pålyser att här hör inte hundar hemma. En sån skylt fanns tidigare men ansvariga har tydligen inte uppmärksammat att den är borta eller kanske mer troligt, inte brytt sig om att sätta upp en ny.

Om inte hundägarna känner till det, finns det en utmärkt rastgård med möjlighet till att låta hundar bada, i anslutning till „båthamnen” söder om Strandvallen.

Avslutningsvis. Det kan inte vara meningen att bilar och andra fordon ska parkeras på gräsmattorna i anslutning till badplatsen, bl.a. vid Strandvägen.

Det skulle vara önskvärt att kommunen placerade naturstenar vid gräskanten som omöjliggör för bilister att köra ut på gräsmattan.

En sista önskan. –Se till att det finns skräptunnor vid badplatserna och framför allt att dessa töms inte bara regelbundet utan vid behov.

Ruban

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.