2015-05-20 06:00

2015-05-20 06:00

Måste prioritera upp

BUDGET: Kommunerna har svårt att nå upp till goda villkor

Dags att prioritera upp våra gemensamma åtaganden i kommunala verksamheter.

Enligt kommunallagen har kommunerna ansvar för stora delar av vår välfärd. De största åtagandena där ligger inom skola och social välfärd.

Kommunerna har svårt att nå upp till goda villkor för både anställda och de kommunmedlemmar som tar del av verksamheten

Som ledamot i den gemensamma gymnasienämnden bekymmrar jag mej för den budgetnivå för 2016 som Karlskoga och Degerfors kommuner kommit överens om. Där anslås samma resurser som innevarande år, trots att elevantalet, uppdraget och andra kända kostnader ökar.

Gymnasieskolan behöver en höjning av resurserna mot bakgrund av ovanstående och för att bättra på resultaten. Samrådet mellan kommunerna valde att omvandla den buffert nämnden hade för osäkra elevval till verksamhet, vilket fick till följd att verksamheten nu bara är underfinansierad med dryga 2 miljoner. Nämnden rekommenderas att prioritera i verksamheterna.

Jag har full förståelse för att det är trångt i budgeten, och behov finns på många områden, men möjligheten finns alltid att öka ut resurserna.

Jag vill påstå att det nu är dags för kommunstyrelserna och kommunfullmäktige i båda kommunerna att prioritera upp den kommunala verksamheten, som man har ansvaret för, framför den privata konsumtionen. Sverige av idag är inget bristsamhälle men den kommunala sektorn ligger på gränsen.

Det behövs helt enkelt mer resurser i den gemensamma sektorn, inte bara för utbildning. Det gynnar både verksamhetsresultaten och sysselsättningsnivån i kommunerna. Jag uppmanar därför ledamöter i båda kommunstyrelselserna att lägga förslag till kommunfullmäktige om utökade resurser.

 

 

Dags att prioritera upp våra gemensamma åtaganden i kommunala verksamheter.

Enligt kommunallagen har kommunerna ansvar för stora delar av vår välfärd. De största åtagandena där ligger inom skola och social välfärd.

Kommunerna har svårt att nå upp till goda villkor för både anställda och de kommunmedlemmar som tar del av verksamheten

Som ledamot i den gemensamma gymnasienämnden bekymmrar jag mej för den budgetnivå för 2016 som Karlskoga och Degerfors kommuner kommit överens om. Där anslås samma resurser som innevarande år, trots att elevantalet, uppdraget och andra kända kostnader ökar.

Gymnasieskolan behöver en höjning av resurserna mot bakgrund av ovanstående och för att bättra på resultaten. Samrådet mellan kommunerna valde att omvandla den buffert nämnden hade för osäkra elevval till verksamhet, vilket fick till följd att verksamheten nu bara är underfinansierad med dryga 2 miljoner. Nämnden rekommenderas att prioritera i verksamheterna.

Jag har full förståelse för att det är trångt i budgeten, och behov finns på många områden, men möjligheten finns alltid att öka ut resurserna.

Jag vill påstå att det nu är dags för kommunstyrelserna och kommunfullmäktige i båda kommunerna att prioritera upp den kommunala verksamheten, som man har ansvaret för, framför den privata konsumtionen. Sverige av idag är inget bristsamhälle men den kommunala sektorn ligger på gränsen.

Det behövs helt enkelt mer resurser i den gemensamma sektorn, inte bara för utbildning. Det gynnar både verksamhetsresultaten och sysselsättningsnivån i kommunerna. Jag uppmanar därför ledamöter i båda kommunstyrelselserna att lägga förslag till kommunfullmäktige om utökade resurser.

 

 

  • Ingvar Eriksson 1v. ordf. i Gymnasienämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.