2015-05-09 06:00

2015-05-11 09:01

Vem ska man lita på?

LÄXOR: Experter i OECD eller kommunpolitiker?

I senaste Pisamätningen, en mätning av OECD som görs var tredje år, och som studerar 15-åringars kunskaper inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap, hamnade Sverige under genomsnittet inom samtliga områden och dessutom hade Sverige försämrats ännu mer än från föregående mätning.

OECD fick i uppgift att granska svensk skola. Granskningsrapporten presenterades i måndags, 4 maj, och man konstaterar att svenska skolan faller brett. Varför?

Ett stort problem är elevernas attityder. Svenska elever anstränger sig inte lika mycket som elever i jämförbara länder, kommer oftare för sent och skolkar nästan mest i hela OECD.

Skolan måste ställa högre krav på eleverna, konstaterar Andreas Schleicher, chef för OECD:s utbildningsdirektorat.

Att eleverna ska tycka det är självklart och viktigt att göra sitt bästa bör lärare och föräldrar hjälpa barnen att komma fram till, men där har också kommunpolitiker, som ansvarar för skolan, en mycket stor uppgift.

Att då dagen efter OECD-rapporten, som förordar att eleverna ska anstränga sig mer, läsa en insändare där oppositionsrådet för Miljöpartiet de gröna i Karlskoga, Daniel Ekelund, återigen skriver, att för att få det jämlikt ska man rätta sig efter de som inte vill, inte har tid, prioriterar bort eller låta andra fritidsintressen konkurrera om tiden för läxor. Han vill inte gynna elever som läxorna fungerar bra för. Det gör mig förskräckt. Jan Björklund kanske inte har så fel – att det är kommunaliseringen som också bidragit till att sänka den svenska skolan?

Hur var det förresten med SKL:s och Lärarförbundets skolranking av Sveriges skolor, som man kunde läsa om i lokaltidningen för ett par–tre veckor sedan? Vilken halva låg Karlskoga på?

OECD anser, vilket också framgår i rapporten, att den svenska skolan är ganska jämlik. Men bekymret är att den är jämlik på en allt lägre nivå.

Om läxors vara eller inte vara är egentligen ingen stor fråga. Det är Daniel Ekelunds synsätt på varför läxorna ska bort som är den stora frågan och problemet.

Undertecknad tycker, liksom Daniel Ekelund att skolan är till för barnen, den ska ge dem den kunskap de behöver för att möta dagens samhälle och framtidens utmaningar.

Utbildning och goda kunskaper står lärarna för. De sliter - får de det stöd och resurser som de behöver från sin arbetsgivare kommunen?

Men, det krävs också insatser från eleverna, stöttning från föräldrar och kommunpolitiker.

Skolan ska vara viktig! Man måste sända signaler till barnen att tro på sig själva, att de kan klara av de förväntningar som vi vuxna har på dem, för att det ska gå bra i framtiden.

Det är inga orimliga krav eller förväntningar vi ställer.

Blir mycket, mycket betänksam då Daniel Ekelund skriver: Vi kan inte förlita oss på en pedagogik som hör till ett samhälle som vi inte längre lever i. Skolan måste följa med i utvecklingen.

Hur ska man tolka det påståendet från en kommunpolitiker i Karlskoga? Har Karlskogas skolor fel och otidsenlig pedagogik?

Vore intressant om rektorer och skolledare, som väl har det pedagogiska ansvaret, kan förklara hur det ligger till. Ekelunds påstående var ganska magstarkt. Ge er syn på vad som måste till för att inte Karlskoga och Sverige ska hamna ännu längre ned i nästa Pisa-mätning.


Monica

 

I senaste Pisamätningen, en mätning av OECD som görs var tredje år, och som studerar 15-åringars kunskaper inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap, hamnade Sverige under genomsnittet inom samtliga områden och dessutom hade Sverige försämrats ännu mer än från föregående mätning.

OECD fick i uppgift att granska svensk skola. Granskningsrapporten presenterades i måndags, 4 maj, och man konstaterar att svenska skolan faller brett. Varför?

Ett stort problem är elevernas attityder. Svenska elever anstränger sig inte lika mycket som elever i jämförbara länder, kommer oftare för sent och skolkar nästan mest i hela OECD.

Skolan måste ställa högre krav på eleverna, konstaterar Andreas Schleicher, chef för OECD:s utbildningsdirektorat.

Att eleverna ska tycka det är självklart och viktigt att göra sitt bästa bör lärare och föräldrar hjälpa barnen att komma fram till, men där har också kommunpolitiker, som ansvarar för skolan, en mycket stor uppgift.

Att då dagen efter OECD-rapporten, som förordar att eleverna ska anstränga sig mer, läsa en insändare där oppositionsrådet för Miljöpartiet de gröna i Karlskoga, Daniel Ekelund, återigen skriver, att för att få det jämlikt ska man rätta sig efter de som inte vill, inte har tid, prioriterar bort eller låta andra fritidsintressen konkurrera om tiden för läxor. Han vill inte gynna elever som läxorna fungerar bra för. Det gör mig förskräckt. Jan Björklund kanske inte har så fel – att det är kommunaliseringen som också bidragit till att sänka den svenska skolan?

Hur var det förresten med SKL:s och Lärarförbundets skolranking av Sveriges skolor, som man kunde läsa om i lokaltidningen för ett par–tre veckor sedan? Vilken halva låg Karlskoga på?

OECD anser, vilket också framgår i rapporten, att den svenska skolan är ganska jämlik. Men bekymret är att den är jämlik på en allt lägre nivå.

Om läxors vara eller inte vara är egentligen ingen stor fråga. Det är Daniel Ekelunds synsätt på varför läxorna ska bort som är den stora frågan och problemet.

Undertecknad tycker, liksom Daniel Ekelund att skolan är till för barnen, den ska ge dem den kunskap de behöver för att möta dagens samhälle och framtidens utmaningar.

Utbildning och goda kunskaper står lärarna för. De sliter - får de det stöd och resurser som de behöver från sin arbetsgivare kommunen?

Men, det krävs också insatser från eleverna, stöttning från föräldrar och kommunpolitiker.

Skolan ska vara viktig! Man måste sända signaler till barnen att tro på sig själva, att de kan klara av de förväntningar som vi vuxna har på dem, för att det ska gå bra i framtiden.

Det är inga orimliga krav eller förväntningar vi ställer.

Blir mycket, mycket betänksam då Daniel Ekelund skriver: Vi kan inte förlita oss på en pedagogik som hör till ett samhälle som vi inte längre lever i. Skolan måste följa med i utvecklingen.

Hur ska man tolka det påståendet från en kommunpolitiker i Karlskoga? Har Karlskogas skolor fel och otidsenlig pedagogik?

Vore intressant om rektorer och skolledare, som väl har det pedagogiska ansvaret, kan förklara hur det ligger till. Ekelunds påstående var ganska magstarkt. Ge er syn på vad som måste till för att inte Karlskoga och Sverige ska hamna ännu längre ned i nästa Pisa-mätning.


Monica

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.