2015-05-08 06:00

2015-05-08 06:00

Vi får aldrig ge upp kampen

FRÄMLINGSFIENTLIGHET: Vi måste försöka vara öppna

Det finns många som säger att rasismen inte finns, för att dom i sin egen vardag inte märker av den.

Om vi jämför det med ett framgångsrikt företag som ligger först in sin klass och tror de har nått mållinjen så kommer dom bli omköra direkt för att de har slutat förbättra verksamheten.

Exakt likadant är det med rasismen i Sverige, när vi lutar oss tillbaka och tror att den är borta sätter vi oss direkt i en falsk verklighet. För att en själv inte märker av det eller själv är en del av det, om än så omedvetet. Det handlar i detta fall om att aldrig sluta förbättra oss själva, försöka vara öppna och bli medvetna om andra.

Vi kan aldrig nöja oss i kampen mot rasism och intolerans.

Simon, Natalie

Det finns många som säger att rasismen inte finns, för att dom i sin egen vardag inte märker av den.

Om vi jämför det med ett framgångsrikt företag som ligger först in sin klass och tror de har nått mållinjen så kommer dom bli omköra direkt för att de har slutat förbättra verksamheten.

Exakt likadant är det med rasismen i Sverige, när vi lutar oss tillbaka och tror att den är borta sätter vi oss direkt i en falsk verklighet. För att en själv inte märker av det eller själv är en del av det, om än så omedvetet. Det handlar i detta fall om att aldrig sluta förbättra oss själva, försöka vara öppna och bli medvetna om andra.

Vi kan aldrig nöja oss i kampen mot rasism och intolerans.

Simon, Natalie

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.