2015-05-08 06:00

2015-05-11 09:02

Fler lärare behövs

UTBILDNING: Politikerna måste satsa mera

Vi har länge varnat för lärarbristen. Enligt SCB kommer tusentals lärare saknas om bara några år. Nya siffror visar att bristen kommer bli ännu större än befarat. År 2025 beräknar man att det kommer saknas 65000 lärare. Det är läge att stanna upp och fundera på vad det innebär.

Det är lätt att tänka att man inte personligen påverkas av lärarbristen. Men bristen kommer att påverka alla. Sveriges elevers kunskapsresultat sjunker och om vi inte lyckas vända den negativa trenden kommer det vara förödande för Sverige som kunskapsnation.

Den enskilt viktigaste resursen för eleverna är läraren. För kunskap kommer inte av sig själv. Utan skickliga och legitimerade lärare kommer inte barnen och eleverna att ha samma chans till utveckling. Att vara lärare är att ha det viktigaste jobbet i världen. Men får de inte rätt förutsättningar att göra ett bra jobb väljer många bort yrket.

Lärarbristen går att hejda, men det är politikerna som har lösningen. Nu måste politikerna i Degerfors göra verklighet av alla vallöften, men också vara beredd att satsa mera. Lösningen är att satsa på det som kan få fler att vilja bli lärare och att ta vara på de lärare vi har, för att de ska vilja stanna kvar i yrket. Därför är höjda lärarlöner helt avgörande för att få fler att vilja bli lärare och stanna kvar i yrket.

Om kunskap kom av sig själv vore lärarbristen inte ett problem. Lärarbristens direkta konsekvenser för barnen och eleverna är större grupper och klasser och fler obehöriga lärare. Dessutom är det svårt att hitta vikarier och lärare till utlysta tjänster. Hur ska elevernas kunskap bli större om lärarna blir färre?


Ulf Werner

Ordförande Lärarförbundet i Degerfors

Vi har länge varnat för lärarbristen. Enligt SCB kommer tusentals lärare saknas om bara några år. Nya siffror visar att bristen kommer bli ännu större än befarat. År 2025 beräknar man att det kommer saknas 65000 lärare. Det är läge att stanna upp och fundera på vad det innebär.

Det är lätt att tänka att man inte personligen påverkas av lärarbristen. Men bristen kommer att påverka alla. Sveriges elevers kunskapsresultat sjunker och om vi inte lyckas vända den negativa trenden kommer det vara förödande för Sverige som kunskapsnation.

Den enskilt viktigaste resursen för eleverna är läraren. För kunskap kommer inte av sig själv. Utan skickliga och legitimerade lärare kommer inte barnen och eleverna att ha samma chans till utveckling. Att vara lärare är att ha det viktigaste jobbet i världen. Men får de inte rätt förutsättningar att göra ett bra jobb väljer många bort yrket.

Lärarbristen går att hejda, men det är politikerna som har lösningen. Nu måste politikerna i Degerfors göra verklighet av alla vallöften, men också vara beredd att satsa mera. Lösningen är att satsa på det som kan få fler att vilja bli lärare och att ta vara på de lärare vi har, för att de ska vilja stanna kvar i yrket. Därför är höjda lärarlöner helt avgörande för att få fler att vilja bli lärare och stanna kvar i yrket.

Om kunskap kom av sig själv vore lärarbristen inte ett problem. Lärarbristens direkta konsekvenser för barnen och eleverna är större grupper och klasser och fler obehöriga lärare. Dessutom är det svårt att hitta vikarier och lärare till utlysta tjänster. Hur ska elevernas kunskap bli större om lärarna blir färre?


Ulf Werner

Ordförande Lärarförbundet i Degerfors

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.