2015-05-07 06:00

2015-05-07 10:41

Insändare utan substans

LÄXOR: Inte en uppgift för fullmäktige

Efter den magnifika titeln För samtid och framtid väntar man sig en analys av läget i skolan och förslag hur man ska förbättra resultaten. Enda konkreta förslaget: Slopa läxorna. En frågeställning avslöjar Ekelunds okunnighet om de senaste årens skoldebatt. Han skriver: Om nu läxornas del i undervisningen är så bra, varför ser vi då sjunkande resultat?Det finns många förklaringar till nedgången och den nyligen publicerade OECD-rapporten ger svensk skola bakläxa. Standarden har på senare år sjunkit mer än i något annat land. Läraryrket har låg status vilket medför att de duktigaste studenterna väljer andra yrken. Genom att ge läraryrket högre status och bättre karriärmöjligheter kan man locka duktiga studenter att satsa på skolan.

En förklaring är kommunaliseringen av skolan, som också gjort skolan mer ojämlik. Klyftorna mellan olika skolor och kommuner har ökat. Lärarhögskolorna är för dåliga och måste sänka kraven för att lärarkandidaterna ska hänga med. Fortbildningen för lärare är för dålig. Rektorer sysslar med administration och leder inte en pedagogisk debatt. OECD vill se en attitydförändring i svenska klassrum där man ställer större krav på elevernas arbete och skärper kraven för högre betyg .Att slopa hemläxor får definitivt inget stöd i OECD:s granskning. Mer av central styrning behövs och Skolinspektionen bör ges ett större ansvar för att säkra kvaliteten i undervisningen.

Vad är förlegad och modern pedagogik? Vi har i skolan upplevt en rad reformer som skulle göra skolan modernare En av dessa pedagogiska nyheter var att eleverna skulle arbeta mer individuellt och söka kunskap i bl a datorer. Denna pedagogik har varit förödande för elever som kommer från lågutbildade hem. Att som lärare springa runt i en klassrum med 30 elever för att ge individuella råd är omöjligt. Dessutom stör det koncentrationen hos eleverna. En lärarledd lektion med en kontinuerlig dialog med eleverna fungerar mycket bättre för dessa elever.

Det jag skrev om studieteknik är förstås gammalmodigt. Repetition är alla studiers moder lyder ett flera hundra år gammalt ordspråk. Är det förlegat? Inlärningspsykologin lär oss att vi ska utnyttja så många av våra minnesfunktioner vi har. Vi har ett hörselminne: vi minns vad vi hör, ett synminne: vi minns vad vi ser, ett motoriskt minne; vi minns vad vi uttalar och vad vi skriver för hand. (att skriva på dator ger ingen motoriskt minne). Detta måste lärarna själva kunna för att få eleverna att utnyttja de tekniker som underlättar inlärningen. .Sammanfattningsvis: Det är inte en uppgift för kommunfullmäktige i Karlskoga att bestämma om skolorna ska ha läxor eller inte .Det är en pedagogisk uppgift och ingenting för klåfingriga politiker.

Jan Hammarstedt

Efter den magnifika titeln För samtid och framtid väntar man sig en analys av läget i skolan och förslag hur man ska förbättra resultaten. Enda konkreta förslaget: Slopa läxorna. En frågeställning avslöjar Ekelunds okunnighet om de senaste årens skoldebatt. Han skriver: Om nu läxornas del i undervisningen är så bra, varför ser vi då sjunkande resultat?Det finns många förklaringar till nedgången och den nyligen publicerade OECD-rapporten ger svensk skola bakläxa. Standarden har på senare år sjunkit mer än i något annat land. Läraryrket har låg status vilket medför att de duktigaste studenterna väljer andra yrken. Genom att ge läraryrket högre status och bättre karriärmöjligheter kan man locka duktiga studenter att satsa på skolan.

En förklaring är kommunaliseringen av skolan, som också gjort skolan mer ojämlik. Klyftorna mellan olika skolor och kommuner har ökat. Lärarhögskolorna är för dåliga och måste sänka kraven för att lärarkandidaterna ska hänga med. Fortbildningen för lärare är för dålig. Rektorer sysslar med administration och leder inte en pedagogisk debatt. OECD vill se en attitydförändring i svenska klassrum där man ställer större krav på elevernas arbete och skärper kraven för högre betyg .Att slopa hemläxor får definitivt inget stöd i OECD:s granskning. Mer av central styrning behövs och Skolinspektionen bör ges ett större ansvar för att säkra kvaliteten i undervisningen.

Vad är förlegad och modern pedagogik? Vi har i skolan upplevt en rad reformer som skulle göra skolan modernare En av dessa pedagogiska nyheter var att eleverna skulle arbeta mer individuellt och söka kunskap i bl a datorer. Denna pedagogik har varit förödande för elever som kommer från lågutbildade hem. Att som lärare springa runt i en klassrum med 30 elever för att ge individuella råd är omöjligt. Dessutom stör det koncentrationen hos eleverna. En lärarledd lektion med en kontinuerlig dialog med eleverna fungerar mycket bättre för dessa elever.

Det jag skrev om studieteknik är förstås gammalmodigt. Repetition är alla studiers moder lyder ett flera hundra år gammalt ordspråk. Är det förlegat? Inlärningspsykologin lär oss att vi ska utnyttja så många av våra minnesfunktioner vi har. Vi har ett hörselminne: vi minns vad vi hör, ett synminne: vi minns vad vi ser, ett motoriskt minne; vi minns vad vi uttalar och vad vi skriver för hand. (att skriva på dator ger ingen motoriskt minne). Detta måste lärarna själva kunna för att få eleverna att utnyttja de tekniker som underlättar inlärningen. .Sammanfattningsvis: Det är inte en uppgift för kommunfullmäktige i Karlskoga att bestämma om skolorna ska ha läxor eller inte .Det är en pedagogisk uppgift och ingenting för klåfingriga politiker.

Jan Hammarstedt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.